Aizvadītas sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācības

Jūlijā un augustā Dabas aizsardzības pārvalde organizēja sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu praktiskās apmācības dabā. Kopumā vairāk kā 50 zālāju, mežu un jūras piekrastes ekspertiem tika dota iespēja pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes. Mācības norisinājās sadarbībā ar Vides gidu asociāciju.

Zālāju ekspertu mācības norisinājās 8 dienas un to ietvaros tika apmeklēti visdažādākie biotopi gan Kurzemē, gan Vidzemē un Latgalē. Apmācību laikā ekspertu zināšanas tika pilnveidotas biotopu un tos raksturojošo sugu atpazīšanā, zālāju kvalitātes un apsaimniekošanas ietekmju izvērtēšanā, kā arī dabīgu un iekultivētu zālāju atpazīšanā. Vienas dienas seminārs tika veltīts jūras piekrastes biotopu tematikai, kas ar liedagu un kāpām ir vismainīgākā biotopu grupa. Eksperti tika aicināti diskutēt par kārklu stādīšanu liedagā un kāpās. Asas diskusijas ekspertu vidū raisījās par būvniecības jautājumiem un ekspertu lomu šajos procesos, kā arī, cik tālu ir pieļaujama dabīgu procesu norise, piemēram, apmežošanās, kad pelēkās kāpas pārtop par mežainām piejūras kāpām.

Augusta pēdējās dienās tika uzsākts arī mežu ekspertu apmācību cikls, aizvadot divas intensīvas dienas Kurzemes mežos – apmeklējot dažādu mežu tipus. Mācību gaitā tika skatīti arī biotopi ar cilvēku darbības pēdām (izvāktām kritalām, izzāģētām atsevišķām koku sugām), kas raisīja spraigas diskusijas, vai šādi ietekmēti meži vēl atbilst aizsargājamu mežu biotopiem. Kopā ar Latvijas vadošajiem mežu pētniekiem mācību dalībnieki pilnveidoja savas mežu biotopu indikatorsugu atpazīšanas prasmes, iepazīstot ķērpjus, sūnas un kukaiņus, kā arī mācījās atpazīt dažādu kukaiņu atstātās pēdas koksnē.

Septembrī apmācības tiks turpinātas un būs saistītas ar mežu un purvu biotopu tematiku.

 

Raksts: “Aizvadītas sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu praktiskās apmācības”, Dabas aizsardzības pārvalde, publ. 08.09.2014

Avots: http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/1874/

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *