Izveidota Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienība

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) kopā ar zinātniskajiem institūtiem izveidojusi Bioekonomikas pētniecības stratēģisko apvienību, apvienojot 14 dažādas institūcijas kopīgiem pētījumiem un projektiem, lai attīstītu zināšanu ietilpīgu bioekonomiku, kas ir viena no Latvijas viedās specializācijas jomām. Vienošanās par apvienības izveidošanu panākta 24. septembrī, Rīgā, ko parakstījušas 14 dažādas institūcijas, apvienojot visu Latvijas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, kokrūpniecību un pārtikas ražošanu saistīto zinātnisko potenciālu – šobrīd 363 zinātniekus un mācībspēkus ar zinātnisko grādu.

Apvienības izveides nepieciešamību noteica bioekonomikas nozaru (lauksaimniecība, pārtikas ražošana, meža nozare, zivsaimniecība) priekšrocības Eiropas Savienības un reģionālā līmenī, ievērojamais devums Latvijas Tautsaimniecībā un attīstības potenciāls. Tās galvenais mērķis ir izstrādāt un īstenot zinātņu attīstības stratēģiju Latvijai bioekonomikas jomā, lai palielinātu bioekonomikas nozaru inovāciju sniegumu un konkurētspēju reģionālā un starptautiskā mērogā un Latvijas ieguldījumu ES kopējo mērķu sasniegšanā. Turklāt vienošanās arī paredz veicināt iecerēto zinātnisko institūciju attīstību, konsolidējot cilvēku un infrastruktūras resursus, un koordinētu piedalīšanos Latvijas viedās specializācijas bioekonomikas jomas stratēģijas izstrādāšanā un ieviešanā.

Apvienības iespējas un pamatuzdevums ir izstrādāt un piedāvāt industrijai inovatīvus risinājumus visā plašajā bioekonomikas nozaru spektrā – lauksaimniecības, meža un zivju izcelsmes bioresursu ilgtspējīgā ražošanā, efektīvā un kompleksā izmantošanā, pārtikas pārstrādē un kokapstrādē. LLU rektore Irina Pilvere uzsver, ka “jau šobrīd primārā ražošana (lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība), kā arī apstrādes rūpniecības jomas – pārtikas produktu un dzērienu ražošana un koksnes un koka izstrādājumu ražošana dod 55% no Latvijā ražoto preču pievienotās vērtības. Turklāt lauksaimniecības un pārtikas preču eksports 2013.gadā bija 3,9 miljardi EUR jeb gandrīz 39% no kopējā eksporta apjoma. Un šīm nozarēm var prognozēt ievērojamu izaugsmi arī nākotnē, kam pamatā ir iedzīvotāju skaita pieaugums pasaulē. Latvijā ir unikāla situācija, jo mēs varam kāpināt ražošanu un produktivitāti visās ar bioekonomiku saistītajās jomās, bet to varēs izdarīt tikai tad, ja uzņēmēji sadarbosies ar zinātniekiem inovāciju izstrādē un ieviešanā”.

Bioekonomikas pētniecības stratēģisko apvienību veido LLU, LLU Aģentūras “Zemkopības zinātniskais institūts” un “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”, LLU SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, Latvijas Valsts augļkopības institūts, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, SIA “Pūres Dārzkopības pētījumu centrs”, SIA “Latgales Lauksaimniecības zinātniskais centrs”, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts un SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”.

 

Raksts: “Izveidota Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienība”, Lana Janmere, LLU, publ. 01.10.2014

Avots:http://www.mf.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=11303&cat=2881

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *