Ogres tehnikuma audzēkņi kvalifikācijas eksāmenu kārto mežā Birzgalē

Ogres tehnikuma pārvaldījumā esošajā mežā Birzgales pagastā otrdien, 21.oktobrī, ieradās 18 topošie meža mašīnu operatori, lai nokārtotu kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu. Topošajiem speciālistiem bija jāuzrāda vispusīgas zināšanas – jānosaka koksnes paraugi, jāuzzīmē krājas kopšanas cirte, jāizmēra audzes šķērslaukums un jāveic citi uzdevumi. Audzēkņiem bija sagatavota arī cirsma, kurā viņiem bija jāprot atpazīt koksnes sortimentu, pareizi iekraut un izkraut sazāģētos kokus un vadīt pievedējtraktoru. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētājs, SIA “Intrac Latvija” tehniskais direktors Sergejs Sudarevs sekoja, vai meža mašīnu operatori spēj novērtēt meža mašīnu tehnisko stāvokli un veikt ikdienas apkopi, īpašu uzmanību pievēršot “sīkumiem”, kas pēc tam varētu izraisīt nopietnus tehnikas bojājumus un nodarīt darba devējam materiālos zaudējumus.

Jaunieši īpaši satraukušies neizskatījās, jo pusotra gada laikā, kas Eiropas Sociālā fonda sponsorētājā 1,5 gadu apmācības grupā aizvadīts tehnikumā, apgūti gan teorētiskie priekšmeti, gan pietiekams laiks atvēlēts arī praktiskajām nodarbībām. No 30. jūnija līdz 3.oktobrim (560 darba stundas) topošie meža mašīnu operatori atradās praksē mežistrādes uzņēmumos. 17.oktobrī meža mašīnu operatoriem bija pirmais pārbaudījums – kvalifikācijas prakses aizstāvēšana, kurā piedalījās ne tikai skolotāji, jaunāko kursu audzēkņi prakses vadītāji – Solvita Krodziniece, Klāvs Miezis un Aigars Strūbergs -, bet arī darba devēji – SIA “R grupa” personāla vadītāja Laura Keraite un SIA “Ekomežs” valdes loceklis Ronalds Kaminskis.

“Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana reizē ir arī pieredzes apmaiņa meža izstrādes un kopšanas profesionālo prasmju attīstīšanā sadarbībā ar nozares darba devējiem. Uzklausot darba devēju viedokli, uzzinām, kas jāievēro organizējot izglītības procesu, lai sasniegtu iespējami augstākus rezultātus jauno speciālistu sagatavošanā,” norāda Ogres tehnikuma direktora vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā. Darba devēji, kuru uzņēmumos tehnikuma audzēkņi apguva praktiskās iemaņas, uzteica audzēkņu zināšanas un prasmi strādāt ar meža tehniku, kā arī bija pamanījuši un novērtējuši topošo speciālistu cilvēciskās īpašības, kas, strādājot mežā, nebūt nav mazsvarīgas. “Visaugstāk es vērtēju godprātīgu attieksmi pret darbu. Iemācīties skrūvēt dzelžus vai atšķirt koksni pēc sortimenta var jebkurš, svarīga ir attieksme. Ja darbojas ar interesi, vēlmi un degsmi, tad ir viss kārtībā,” atklāj darba devēju pārstāvis R.Kaminskis.

 

Raksts: “OT audzēkņi kvalifikācijas eksāmenu kārto mežā Birzgalē”, Ogres tehnikums, publ. 22.10.2014

Avots: http://www.ogrenet.lv/OVT/30088/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *