Pašvaldībās tiek veidotas medību koordinācijas komisijas

Līdz oktobra beigām Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir izvirzījusi pārstāvjus 10 Latvijas pašvaldībās, kurās tiek veidotas medību koordinācijas komisijas, lai risinātu jautājumus, kas saistās ar medījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem zemes īpašniekam. Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ir saņēmusi lūgumus izvirzīt pārstāvi no šādām pašvaldībām: Auces, Jelgavas, Krāslavas, Lielvārdes, Lubānas, Siguldas, Pāvilostas, Priekules, Raunas un Ventspils.

LMIB vairākkārt ir saņēmusi meža īpašnieku sūdzības par mežaudzēm nodarītiem zaudējumiem, ko radījuši medījamie dzīvnieki. Visbiežāk dzīvnieki posta jaunaudzes, nokožot iestādītajiem kociņiem galotnītes, kā arī bebri, kas aizsprosto meliorācijas sistēmas un mežaudzes tiek appludinātas. Jāuzsver, ka atbildība ir gan zemes īpašnieka pusē, gan arī medību tiesību lietotāju pusē. Meža īpašniekam ir jāinformē medību klubs par zaudējumiem, kā arī pašam iespēju robežās jāveic preventīvi pasākumi, lai zaudējumus novērstu. Medniekiem, savukārt ir jāraugās, lai medījamie dzīvnieki tiktu medīti atbilstoši Valsts meža dienesta noteiktiem limitiem. Gadījumos, kad medību tiesību lietotājs nepilda savus pienākumus un īpašniekam tiek nodarīti zaudējumi, īpašniekam ir tiesības vērsties pašvaldības izveidotajā medību koordinācijas komisijā, kas izskatīs konkrētas sūdzības.

 

Raksts: “Pašvaldības veido medību koordinācijas komisijas”, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, publ. 29.10.2014

Avots: www.mezaipasnieki.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *