Sāk pārbaudīt tirgotājus, kuri ES tirgū laiž kokmateriālus un koka izstrādājumus

Valsts meža dienests sācis pārbaudīt tirgus dalībniekus, kuri ES tirgū laiž kokmateriālus un koka izstrādājumus. Tas tiek veikts ievērojot Eiropas Savienības Kokmateriālu regulas prasības. Tirgus dalībniekiem ne tikai  jābūt pārliecinātiem, ka kokmateriālu izcelsme ir likumīga, bet jāspēj to arī pierādīt. ES Kokmateriālu regula aizliedz nelikumīgi iegūtu kokmateriālu apriti Eiropas Savienībā.

Par Kompetento iestādi Latvijā, kas atbild par Kokmateriālu regulas piemērošanu, izraudzīts Valsts meža dienests. Pārbaudot tirgus dalībniekus, VMD skatās, vai tie savā uzņēmumā uztur reāli funkcionējošu likumības pārbaužu sistēmu un vai tiek veiktas nepieciešamās produktu likumības pārbaudes. VMD kontroles var ietvert gan dokumentu apskati un pārrunas ar atbildīgajām personām, gan arī noliktavu un ražošanas telpu un produktu pārbaudes. Konstatētu neatbilstību gadījumā, VMD amatpersonas ir tiesīgas dot norādījumus attiecībā uz uzņēmuma kokmateriālu likumības pārbaužu sistēmu un tās efektivitātes uzlabošanu, kā arī piemērot normatīvajos aktos paredzētās sankcijas.

Par nelikumīgu kokmateriālu ieguvi Regulas ietvaros tiek uzskatīta kokmateriālu iegūšana tādā veidā, kas ir pretrunā ar ieguves valsts normatīvajiem aktiem. Tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū vietējas izcelsmes (Latvijā iegūtus) kokmateriālus, papildus darbības likumības pārbaužu nodrošināšanā nav jāveic, jo Latvijā to nodrošina koku ciršanu, dabas aizsardzību, kokmateriālu apriti un ar nodokļiem apliekamo darbību regulējošo normatīvo aktu prasības. Tomēr ir jāatceras, ka Regulas prasības un to ievērošanas pārbaudes attiecas arī uz Latvijā iegūtajiem kokmateriāliem. Vēl regula attiecas uz tirgotājiem – tie ir gan lieltirgotāji, gan mazumtirgotāji, gan ražotāji ES iekšējā tirgū, kuri paši neveic mežizstrādi un nenodarbojas ar kokmateriālu un to produktu importu no trešajām valstīm, bet gan pērk vai pārdod kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kas jau ir tirgū (iegūti kādā no ES valstīm vai importēti). Tirgotāju pienākums ir glabāt informāciju par saviem piegādātājiem un klientiem, lai, nepieciešamības gadījumā, varētu izsekot kokmateriālu virzības ceļam.

Regulas objekts ir plašs izejmateriālu un izstrādājumu klāsts – dažāda veida kokmateriāli, mēbeles, papīrs, celuloze – detalizēts saraksts ir Regulas pielikumā.

 

Raksts: “Vai zināt, ka ES Kokmateriālu regula ir stājusies spēkā jau 2013.gada 3.martā?”, Valsts meža dienests, publ. 30.10.2014

Avots: www.zm.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *