Latvijas aizsargājamajās dabas teritorijās uzsākta tūrisma infrastruktūras pilnveide

Eiropas Kohēzijas fonda (KF) projekta „Antropogēno slodzi samazinošas un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās.  II kārta” ietvaros ir paredzēts izbūvēt un atjaunot dabas tūrisma infrastruktūru Dienvidkurzemē, Latgalē, Dienvidvidzemē un Ziemeļvidzemē un autoceļu Ķemeru nacionālajā parkā.

Līdz ar pirmo līguma noslēgšanu ar SIA „Vidzemes ergoceltnieks” uzsākts divu 27 metru augstu metāla skatu torņu būvniecības process Ziemeļvidzemē. Viens no tiem atradīsies Veclaicenes pagastā, Kornetos, dabas liegumā „Korneti – Peļļi”. No torņa varēs baudīt skaisto skatu uz Alūksnes augstieni un Igauniju. Otrs tornis atradīsies aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”  Zvārtavas pagastā Valkas novadā. No tā apmeklētāji varēs priecāties par skatu uz Gaujas līčiem, pļavām un mežiem. Pie šī torņa tiks izbūvēts arī stāvlaukums.

Projekta ietvaros līdz 2015.gada 30.decembrim plānotas dabas tūrisma infrastruktūras izveide 17 Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 30 pašvaldībās. Projekta kopējās izmaksas ir 1 527 871.88 EUR.

 

Raksts: “Latvijas aizsargājamajās dabas teritorijās uzsākta Eiropas Kohēzijas fonda projekta II kārtas īstenošana”, Dabas aizsardzības pārvalde, publ. 03.11.2014

Avots: http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/1900/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *