Zinātnisko institūtu kapacitātes stiprināšanai piešķir 9,9 miljonus eiro

Valdība 2014.gada 25. novembrī  apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) izstrādāto noteikumu projektu “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība””. Aktivitātes mērķis ir veidot  zinātniskās  institūcijas  ar augstu zinātnisko kapacitāti, kas nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju intensīvu iesaisti starptautiskajā zinātniskajā apritē. Zinātnisko institūciju konsolidācijas īstenošana un konkurētspējīgo zinātnisko institūciju rīcībspējas uzlabošana ir priekšnoteikums ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīcijām pētniecībā un attīstībā. Noteikumi paredz, ka ES struktūrfondu finansēto projektu ietvaros  tiks sniegts atbalsts zinātnisko institūciju izcilības un institucionālo attīstību veicinošām darbībām:

  • institūtu  attīstības stratēģiju, kas ietver pētniecības programmu un cilvēkresursu attīstības plānu, izstrādei;
  • sadarbības  pilnveidei starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām un darba devēju pārstāvjiem;
  • zinātnisko institūciju reorganizācijas vai likvidācijas pasākumiem;
  • resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveidei;
  • iestādes  attīstības stratēģijā noteikto attīstības projektu sociāli ekonomiskā pamatojuma un būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Kopumā zinātniskajiem institūtiem minēto darbību veikšanai būs pieejami 9 911 645 eiro, ko veido finansējums zinātniskās izcilības attīstībai 2 500 000 eiro apmērā un zinātnisko institūciju konsolidācijas atbalstam 7 411 645  eiro apmērā. Tas ir 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Zinātniskās institūcijas tiks aicinātas izstrādāt un iesniegt projektus ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Projekta iesniedzējas varēs būt tikai tās  Latvijas Republikā Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskā institūcijas un augstskolas, kuras zinātnes ārējā novērtējumā novērtēta ar „4″ vai „5″. Tāpat projektus iesniegt aicinās  universitātes, ja tās projekta ietvaros plāno veikt zinātnisko institūciju reorganizāciju vai likvidāciju, kas pamatota ar  reorganizējamo vai likvidējamo institūciju  lēmumiem, un projekta rezultātā vismaz viena no zinātniskajām institūcijām tiks  izslēgta no zinātnisko institūtu reģistra.

Apstiprinātais Ministru kabineta noteikumu projekts  “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”” pieejams:  http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40340650&mode=mk&date=2014-11-25

 

Raksts: “Piešķirts 9, 9 milj. eiro ES fondu finansējums zinātnisko institūtu kapacitātes stiprināšanai”, Izglītības un zinātnes ministrija, publ. 26.11.2014

Avots: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/11974.html

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *