Darbību sākusi Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienība

24.septembrī Latvijā tika izveidota Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienība, kuras mērķis ir palielināt bioekonomikas nozaru inovāciju sniegumu un konkurētspēju reģionālā un starptautiskā mērogā, un Latvijas ieguldījumu ES kopējo mērķu sasniegšanā.

Pirmajā apvienības sēdē, kas notika novembrī, tās dalībnieki vienojušies izstrādāt oficiālo dokumentāciju apvienības turpmākai darbībai un izvirzījuši pārstāvjus apvienības interešu aizstāvēšanai dažādās institūcijās. Kā viens no galvenajiem uzdevumiem šobrīd izvirzīts Latvijas Bioekonomikas stratēģijas izstrāde, kurā tiks apvienots gan nozaru uzņēmēju, gan zinātnieku skatījums. Par apvienības vadītāju uz vienu gadu ievēlēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektore Irina Pilvere, turklāt par vietniekiem izvirzīti Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” direktors Jurģis Jansons un Latvijas Valsts augļkopības institūta zinātniskās padomes priekšsēdētāja Edīte Kaufmane. Apvienības izveidi noteica Eiropā un pasaulē notiekošie procesi – dabas resursu noplicināšana, augošā slodze uz vidi un klimata pārmaiņas, kuru ietekmē nepieciešams mainīt Eiropā un arī Latvijā pastāvošās metodes bioloģisko resursu ražošanā, patēriņā, pārstrādē, uzglabāšanā, atkārtotā izmantošanā un utilizācijā. Šajā situācijā tieši zinātnieki ir tie, kas spēj piedāvāt inovatīvus, ilgtspējīgus un viedus risinājumus.

Kā tika informēt iepriekš, Bioekonomikas pētniecības stratēģisko apvienību veido LLU, LLU Aģentūras “Zemkopības zinātniskais institūts” un “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”, LLU SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, Latvijas Valsts augļkopības institūts, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, SIA “Pūres Dārzkopības pētījumu centrs”, SIA “Latgales Lauksaimniecības zinātniskais centrs”, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts un SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – lauksaimniecību un mežsaimniecību. Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Vairāk informācijas par bioekonomiku interesenti var iegūt Zemkopības ministrijas mājas lapā.

 

Raksts: “Darbību sākusi Bioekonomikas pētniecības stratēģiskā apvienība”, Lana Janmere, LLU, publ. 27.11.2014

Avots: http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=11583

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *