Lielo mežu īpašniekiem būs jāizstrādā meža apsaimniekošanas plāns

Lai nodrošinātu koksnes resursu maksimāli vienmērīgu un ilgtspējīgu izmantošanu, lielo mežu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem turpmāk būs jāizstrādā meža apsaimniekošanas plāns, paredz valdības akceptētie noteikumi meža apsaimniekošanas plāna izstrādāšanai, kas stājušies spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam būs pienākums izstrādāt plānu, ja kopējā apsaimniekojamā meža platība pārsniedz 10 000 hektāru. Paredzēts, ka plānu izstrādā, pamatojoties uz meža inventarizācijas datiem, laika posmam līdz desmit gadiem.

Jaunie noteikumi paredz meža apsaimniekošanas plāna saturu, derīguma termiņu, izstrādes un apstiprināšanas kārtību. Kā norāda ZM, noteikumi nodrošinās koksnes resursu maksimāli vienmērīgu izmantošanu, radot labvēlīgu vidi ekonomikas attīstībai un saglabājot meža ekoloģisko vērtību. Noteikumi neattieksies uz meža apsaimniekošanas plānu, kas izstrādāts valsts un ES finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai, ja normatīvie akti par kārtību, kādā piešķir minēto atbalstu, nosaka citus nosacījumus. Tāpat tie neattieksies uz plānu, kas izstrādāts saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī zinātnisko izpētes mežu apsaimniekošanai.

 

Avots: http://likumi.lv/doc.php?id=264224

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *