Valsts meža dienests atvieglo medības ĀCM skartajās teritorijās

Lai nodrošinātu lielo plēsēju – vilku un lūšu – monitoringu un nepieļautu postījumus lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai, tiek atcelti ierobežojumi medībām ar dzinējiem Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajās teritorijās, liecina Valsts meža dienesta mājaslapā publicētā informācija.

Ar ikreizēju saskaņošanu ar Valsts meža dienestu, ja konkrētā medību platībā ir ielenkti vilki vai lūši, ir atļautas lielo plēsēju medības ar dzinējiem vai traucēšanu. Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu lielo plēsēju monitoringa datu reprezentativitāti un medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Rīkojums nosaka pilnvarojumu Austrumlatgales, Centrālvidzemes, Dienvidlatgales, Sēlijas, Ziemeļaustrumu un Ziemeļvidzemes virsmežziņiem piemērot atkāpes no iepriekš noteiktajiem ierobežojumiem medību organizēšanā. Virsmežziņiem ir tiesības gadījumos, kad konstatēti objektīvi apstākļi, piemēram, medījamo dzīvnieku būtiski postījumi lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai, pēc saskaņojuma ar Pārtikas veterināro dienestu atļaut medības ar dzinējiem vai traucēšanu.

Konstatējot jaunus Āfrikas cūku mēra saslimšanas gadījumus meža cūku populācijā, tiks noteiktas papildus medību platības ar ierobežojumiem medību organizēšanā. 01.01.2015. spēku zaudē Ministru kabineta 02.07.2014. rīkojums Nr. 322 „ Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Bet tas neattiecas uz Valsts meža dienesta, sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu, noteiktajiem ierobežojumiem medību organizēšanā 2014./2015. gada medību sezonā Āfrikas cūku mēra riska zonā, tajā skaitā rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu. Karantīnas noteikumi joprojām būs spēkā infekcijas perēkļa vietās. Bīstamā slimība šobrīd cirkulē mežacūku populācijā, it īpaši Vidzemē. Kopš medību sezonas sākuma Āfrikas cūku mēra riska zonā nomedītas vairāk nekā 14 000 meža cūku. Pēc speciālistu vērtējuma, tas ir devis arī savu rezultātu – vīruss tik strauji uz priekšu vairs neizplatās. Tomēr galvenais medībās ir ievērot biodrošību un noteiktos ierobežojumus medību produkcijas apritē.

 

Raksts: “Valsts meža dienests atvieglo medības ĀCM skartajās teritorijās”, Valsts meža dienests, publ. 30.12.2014

Avots: www.zm.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *