Darba inspekcija aicina kokapstrādes uzņēmumus novērtēt iekārtu drošību

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) informē, ka jau astoto gadu pēc kārtas gada sākumā tiek īstenota tematiskā pārbaude kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozares uzņēmumos. Šajās nozarēs ir raksturīga augsta ugunsbīstamība, tāpēc šogad pārbaudes plānots veikt kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Tas ļaus Jums vēlreiz pārliecināties, vai uzņēmumos ir droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi, kā arī mazināt ugunsbīstamības riskus.

Neskatoties uz to, ka Darba inspekcija regulāri veic preventīvās pārbaudes, astoņu gadu periodā vidēji 84% no pārbaudītajiem kokapstrādes uzņēmumiem inspektori konstatējuši pārkāpumus darba aizsardzības jomā. Salīdzinot ar 2013. gadu, 2014. gadā konstatēto pārkāpumu skaits ir palielinājies par 25%, bet nelaimes gadījumu skaits par 12%. Īpaši negatīvs rādītājs ir trīskāršs nelaimes gadījumu skaita pieaugums mežizstrādē nozarē 2014. gadā. Biežākais nelaimes gadījumu cēlonis ir darba drošības noteikumu vai instrukciju neievērošana, nepietiekoša uzmanība un neapmierinoša darbinieku instruēšana un apmācība.

Kokapstrādē un mežistrādē nodarbinātie cieš arī no darba vietās iegūtajām arodslimībām – visbiežāk no aroda vājdzirdības, mugurkaula un locītavu slimībām. Kokapstrādes nozarē, arodslimnieku skaits pieaudzis par 87%. tāpēc, apmeklējot kokapstrādes uzņēmumus un mežizstrādes darba vietas, inspektori pārbaudīs, darbinieku zināšanas par drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi un spēju tās pielietot praksē, kā arī, vai ir veikts darba vides riska novērtējums, vai darbinieki izmanto drošas darba metodes, vai darbs ar aprīkojumu tiek veikts droši, vai darbinieki ir bijuši nosūtīti veikt obligātās veselības pārbaudes u.c.

Kokapstrāde, mēbeļu ražošana un mežizstrāde ir būtiskas un stabilas Latvijas tautsaimniecības nozares. Svarīgi, lai šo nozaru darbiniekiem būtu droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi, lai tajās strādātu apmācīti un zinoši darbinieki, kas dotu ieguldījumu uzņēmuma un visas valsts attīstībā. Tāpēc, lai sniegtu papildu informāciju par aktualitātēm nozarēs un piedāvātu idejas darba aizsardzības jautājumu savlaicīgai risināšanai, tematiskās pārbaudes laikā Darba inspekcija regulāri sūtīs elektroniskus materiālus darba devējiem, aicinot smelties idejas, ko īstenot savā uzņēmumā!

Darba inspekcija norāda, ka interneta vietnē www.stradavesels.lv sadaļā “Materiāli” iespējams atlasīt specifiskus informatīvos materiālus kokapstrādes un mežizstrādes nozarei. Atbildes uz saviem jautājumiem par darba aizsardzību var atrast arī kokapstrādes nozares prakses standartā (pieejams Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā www.osha.lv sadaļā „Publikācijas”).

DARBA APRĪKOJUMA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

 

Avots: Valsts darba inspekcija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *