Dienvidlatgales virsmežniecībā sācies intensīvs koksnes sagatavošanas periods

“Janvāris ir sala mēnesis, tātad sācies intensīvs koksnes sagatavošanas periods. Labvēlīgie laika apstākļi, sals, nelielā sniega sega, steidzina meža īpašniekus doties uz Dienvidlatgales virsmežniecības birojiem iesniegt iesniegumus koku ciršanai un saņemt apliecinājumus koku ciršanai,” par aktualitātēm savā virsmežniecībā janvārī stāsta Dienvidlatgales virsmežniecības virsmežzinis Vilmārs Skutels.

“Janvāra  mēnesī  [līdz 29.01.2015.]  Dienvidlatgales virsmežniecībā izsniegti  apliecinājumi koku ciršanai 973 cirsmās, no tiem valsts mežos plānota  koku ciršana tikai 121 cirsmā. Lielākā daļa apliecinājumu koku ciršanai tiek izsniegti privāto mežu īpašniekiem, jo Dienvidlatgales virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā aptuveni 60% mežu ir privātie, tāpēc virsmežniecības birojos apmeklētāji ir katru dienu. Izsniegtajos apliecinājumos koku ciršanai, 331 cirsmā ir plānotas kailcirtes un vēl 58 cirsmām ir apliecinājumi kailcirtēm pēc caurmēra izpildei. Iesniegumu kailcirtēm pēc caurmēra pārbaudes dabā mežzinim ir darbietilpīgs process – jāpārliecinās par iestigotās cirsmas pareizību, parauglaukumos jāpārmēra valdošās koku sugas koku  vidējais caurmērs, jāpārliecinās par bonitātes atbilstību Meža valsts reģistra datiem un savlaicīgi jāpieņem lēmums par apliecinājuma koku ciršanai izsniegšanu.

Šajā mēnesī saspringts darbs ir arī virsmežniecības administrācijas darbiniekiem, kuri nodrošina iekšējo kontroli un raugās, lai mežziņu pieņemtie lēmumi būtu tiesiski.

Līdz janvārim virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā nomedīti 13 vilki un 11 lūši. Pateicoties laika apstākļiem, gada pirmajā mēnesī aktīvi ir ne tikai meža īpašnieki, bet arī mednieki. Labvēlīgie sniega apstākļi medniekiem ļauj savas medību platības lasīt kā grāmatu, līdz ar to vilkiem un lūšiem izredzes palikt nepamanītiem medību platībās ir niecīgas, kaut gan medīšanas rezultāti ir dažādi. Gandrīz visā virsmežniecības teritorijā Āfrikas cūku mēra dēļ ir aizliegtas medības ar dzinējiem un traucēšanu, bet ielenkto vilkus un lūšu medīšana ir atļauta  ar ikreizēju virsmežziņa atļauju. Janvārī, veicot pārbaudes, medību inspektors ir sastādījis divus administratīvo pārkāpumu protokolus par medību noteikumu pārkāpumiem.”

 

Raksts: “Sala mēnesis Dienvidlatgales virsmežniecībā”, Valsts meža dienests, publ. 29.01.2015

Avots: http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/sala-menesis-dienvidlatgales-virsmeznieciba?id=4152

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *