Baltkrievijā noslēgts līgums par sadarbību lauksaimniecības un meža zinātnē

22. janvārī Minskā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente Baiba Rivža un Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs Vladimirs Gusakovs parakstīja vienošanos par Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātnisko sadarbību lauksaimniecības zinātnēs un mežzinātnēs, lai veicinātu ilgtspējīgu abu valstu sociālekonomisko attīstību.

Vienošanās mērķis ir iesaistīto pušu zinātniski tehniskā potenciāla uzlabošana lauksaimniecības un meža zinātnēs; abu pušu zinātnisko institūciju savstarpējo attiecību veicināšana un nostiprināšana; zinātniskās sadarbības veicināšana; kopīgu zinātnisko un tehnisko sasniegumu ieviešana. Galvenie noslēgtās sadarbības uzdevumi ir: izveidot labvēlīgus apstākļus kopīgu pētījumu un izstrāžu organizēšanai; apmaiņa ar idejām un informāciju; kopīga abu pušu zinātniskās infrastruktūras izmantošana.

Sadarbība iepriekš minētās vienošanās ietvaros tiks īstenota:

  • izstrādājot un realizējot kopīgus zinātniskos projektus;
  • kopīgi iesniedzot pieteikumus nacionālo un starptautisko grantu saņemšanai;
  • kopīgi organizējot vai piedaloties otras puses organizētajos zinātniskajos pasākumos lauksaimniecības un meža zinātņu jomās;
  • organizējot zinātniskās apmācības;
  • sagatavojot publikācijas par kopīgi veikto zinātnisko pētījumu rezultātiem;
  • apmainoties ar dažāda veida, t.sk., zinātniska rakstura informāciju.

 

Raksts: “Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un Baltkrievijas Nacionālo zinātņu akadēmiju”, LLU, publ. 29.01.2015

Avots: http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=11820

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *