Sākas pieteikšanās uz kompensācijām par NATURA 2000 teritorijām

No 2015.gada 20.aprīļa līdz 22.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsāk pieteikumu pieņemšanu kompensāciju izmaksai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās un mikroliegumos gan NATURA 2000 teritorijās, gan ārpus tās. Šogad kompensāciju izmaksā ir divi būtiski jaunumi: pirmkārt, visas kompensāciju izmaksas – gan par NATURA 2000 teritorijām, gan par mikroliegumiem NATURA 2000 teritorijās un arī ārpus tām, administrēs Lauku atbalsta dienests. Dabas aizsardzības pārvaldē, kas iepriekš administrēja valsts kompensācijas, tuvākajos gados par šīm platībām atbalstu saņemt nevarēs. Otrkārt, šis ir pirmais gads, kad tiks piemērota diferencēta kompensācijas likme atkarībā no aprobežojuma smaguma.

Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks uzsver, ka sākot ar šo gadu daļa meža īpašnieki varēs saņemt diferencētu kompensācijas apmēru, atkarībā no aprobežojuma smaguma. Tādējādi tiek pareizāk salāgots kompensācijas apmērs ar aprobežojuma smagumu. Jo nevarētu uzskatīt par taisnīgu tādu kompensācijas sistēmu, kur gan par nelieliem ierobežojumiem, gan par pilnīgu saimnieciskās darbības aizliegumu ir vienāda likme kā tas bijis līdz šim NATURA 2000 teritorijās – 80 EUR/ha. Sākot ar šo gadu pretendents, kam vienā zemes vienībā ir viena veida saimnieciskās darbības ierobežojumi, varēs pieteikties uz šāda apmēra kompensāciju:

  • 160 EUR/ha – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
  • 120 EUR/ha – aizliegta galvenā cirte;
  • 45 EUR/ha – aizliegta kailcirte;

Muižnieks norāda, ka pagaidām šādas diferencētas kompensācijas netiks ieviestas attiecībā uz īpašumiem, kuros ir dažādi aprobežojuma veidi. Latvijas Meža īpašnieku biedrība rosinās šo jautājumu atrisināt tuvākā gada laikā. Pretendentam, kam vienā zemes vienībā ir vairāku veidu saimnieciskās darbības ierobežojumi, tiks izmaksāta kompensācija 112 EUR/ha.

Lai pieteiktos kompensācijai, meža īpašniekam ir jāreģistrējas par LAD klientu un jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegums. To var izdarīt gan LAD sistēmā tiešsaistē, gan arī aizpildīt iesniegumu papīra formā, kas būs pieejams visos LAD klientu apkalpošanas centros Rīgā un Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs no 20.aprīļa. Kopā ar iesniegumu veidlapām varēs saņemt arī Informatīvo materiālu platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā, kur ir sīki izklāstīti atbalsta saņemšanas nosacījumi un pieteikšanās maksājumam.

Lai pieteiktos kompensācijai elektroniski, ir jāreģistrējas LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā un līdz 2015.gada 22.maijam jāiesniedz Vienotais iesniegums un tā pielikums „Atbalsta iesniegums kompensācijas maksājumam par NATURA 2000 meža teritorijām 2015.gadā”, kā arī jāpievieno meža zemju plāna kopija ar iezīmētām atbalstam pieteiktajām platībām.

Svarīgi zināt, ka atbalstu var saņemt par meža zemes platību:

  • kurā kārtējā gada 1.aprīlī ir spēkā kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte; aizliegta kailcirte;
  • kurai veikta inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību un inventarizācijas dati ir iekļautai meža valsts reģistrā ne vēlā kā kārtējā gada 1.aprīlim.

Kā liecina informācija Zemkopības ministrijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam, aizsargājamās dabas teritorijās (lielākā daļa no tām ir NATURA 2000 teritorijas), kas aizņem 12% no Latvijas teritorijas, ir noteikti lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi – no daļēja līdz pilnīgam saimnieciskās darbības ierobežojumiem, un tas rada papildu izmaksas un netiek gūti ienākumi. NATURA 2000 meža teritorijās būtiski saimnieciskās darbības ierobežojumi noteikti aptuveni 65 tūkst. hektāru platībā. Šo atbalsta pasākumu regulē divi Ministru kabineta noteikumi:

 

Raksts: “Šodien sākas pieteikšanās uz kompensācijām par NATURA 2000 teritorijām”, Lauku atbalsta dienests, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, publ. 20.04.2015

Avots: http://www.mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/%C5%A0odien_s%C4%81kas_pieteik%C5%A1an%C4%81s_uz_kompens%C4%81cij%C4%81m_par_natura_2000_teritorij%C4%81m/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *