Aprīļa mēnesī Valsts meža dienests dzēsis 68 meža ugunsgrēkus

Aprīļa mēnesī Valsts meža dienests dzēsis 68 meža ugunsgrēkus, kur kopējā uguns skartā platība bijusi 198,3 hektāri, tajā skaitā 98,0 hektāri Ādažu poligonā. Savukārt martā pavisam bija 105 meža ugunsgrēki ar kopējo uguns skarto platību 108,8 hektāri. Lielākais meža ugunsgrēku skaits aprīlī – 23 – bijis Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā, bet lielākā meža ugunsgrēku skartā  platība – Rīgas reģionālās virsmežniecības teritorijā – pavisam 143,5 hektāri. Neviens meža ugunsgrēks līdz šim nav bijis Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijā.

Šogad pavisam reģistrēti 179 meža ugunsgrēki un kopējā uguns skartā platība ir 308,5 hektāri. Pērn ugunsnedrošais laikposms mežos sākās 17.aprīlī un beidzās 15.septembrī. Šajā laikā VMD reģistrēja 671 meža ugunsgrēku. Kopējā uguns skartā meža platība bija 578,4 hektāri.

Šogad meža ugunsnedrošais laikposms visā valsts teritorijā noteikts ar 25. aprīli. Saskaņā Latvijas Republikas Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 34. punktu, meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:

  • kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības; ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
  • nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
  • veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
  • medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
  • ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
  • bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta biroju (mežniecību) veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Papildus minētajam, saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu meža īpašniekam ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, kā arī pēc Valsts meža dienesta amatpersonu pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

 

Raksts: “Aprīlī – 68 meža ugunsgrēki”, Valsts meža dienests, publ. 08.05.2015

Avots: https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/aprili-68-meza-ugunsgreki?id=4552

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *