Latvijā tiek ieviesti jauni biomasas tirdzniecības nosacījumi

Drīzumā jaunas prasības attiecībā uz koksnes biomasu ietekmēs mežsaimniecību un kokapstrādi visā Eiropā. Enerģijas ražotāji drīkstēs izmantot tikai tādu biomasu, kas atbilst Ilgtspējīgas biomasas partnerības (Sustainable Biomass Partnership/SBP) prasībām. SBP uzdevumā uzņēmums NEPCon ir novērtējis risku, ka meža biomasa, kas iegūta Latvijā, varētu neatbilst SBP prasībām. Patlaban noris riska novērtējuma apspriešana.

Tā sākusies nesen, un daudzi par to, iespējams, nebūs dzirdējuši, tomēr vairumam biomasas ražotāju jau tuvākajā nākotnē var nākties iepazīties ar Ilgtspējīgas biomasas partnerības sertifikācijas sistēmu.

Lielākie Eiropas enerģijas ražotāji ir apņēmušies iegādāties tikai tādu biomasu, kas atbilst SBP prasībām, tāpēc sertifikācija skars ievērojamu daļu biomasas ražotāju. Lai apliecinātu, ka minētās prasības ir apmierinātas, biomasas ražotājiem un tirgotājiem Latvijā vajadzēs iegūt SBP sertifikātu. Biomasu ražo kokzāģētavās no šķeldas un pamatražošanas atliekām un zemas kvalitātes kokmateriāliem, koku galotnēm un zariem meža. Tā kā Latvija ik gadu eksportē ievērojamu daudzumu meža biomasas, minētās prasības pilnīgi noteikti ietekmēs kokapstrādi un mežsaimniecību.

„Ir vērojama izteikta tendence veicināt biokurināmā ieguves ilgtspēju,” stāsta NEPCon Latvijas biroja vadītāja Oļesja Puišo. „Lielāko Eiropas enerģētikas uzņēmumu rosinātā SBP iniciatīva kopā ar spēju ES enerģētikas politikas attīstību nesenā pagātnē novedusi pie ievērojamām koksnes biomasas jomas pārmaiņām.”

Lielāko Eiropas enerģētikas uzņēmumu rosinātās SBP mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes, kas veicina zema izmešu līmeņa ekonomikas attīstību. Partnerība izveidota, lai izpildītu jaunās prasības Eiropas enerģētikas nozarei, kuras izriet no ES klimata un enerģētikas mērķiem līdz 2020. gadam, piemēram, nodrošināt pieņemamas izcelsmes biomasu un novērtēt biomasas tiešu un netiešu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Lai sasniegtu šo mērķi, SBP ir izveidojusi īpašu sertifikācijas sistēmu biomasas tirdzniecībai. Viena no SBP sertifikācijas prasībām ir, lai uzņēmumi ievāktu informāciju par biomasas enerģijas saturu un tās radītajiem oglekļa izmešiem. Turklāt uzņēmumiem jāveic izejvielu bāzes novērtējums, lai pārliecinātos, ka biomasa atbilst SBP Ilgtspējīgu izejvielu standarta prasībām. Sistēma balstās uz FSC un PEFC standartiem, cik vien iespējams, un uzņēmumi drīkst uzskatīt FSC un PEFC sertificētus kokmateriālus par atbilstošiem SBP prasībām un tos iegādāties bez izejvielu bāzes novērtējuma. Šāda pieeja rada lielas priekšrocības FSC un PEFC sertificētu kokmateriālu izmantošanai biomasas ieguvei.

SBP vārdā NEPCon aicina biomasas ražotājus un citas ieinteresētās puses līdz 2015. gada X. maijam izteikt savu viedokli. Tā ir laba iespēja biomasas ražotājiem iesaistīties apspriešanā un nodrošināt, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā. Seminārā, kas notiks šī gada 25. maijā, NEPCon iepazīstinās ar riska novērtējuma rezultātiem, un arī tā būs laba iespēja atklāti apspriest problēmas.

Riska novērtējuma galīgais variants tiks izstrādāts, ņemot vērā saņemtos ieteikumus, un iesniegts SBP padomei galīgai izskatīšanai un apstiprināšanai. Pēc apstiprināšanas riska novērtējums Latvijai būs spēkā piecus gadus.

Arī Jūs varat iesaistīties apspriešanā, sazinoties ar NEPCon.

 

Raksts: “Latvijā tiek ieviesti jauni biomasas tirdzniecības nosacījumi”, NEPCon, publ. 14.05.2015

Avots: http://www.nepcon.net/lv/Jaunumi/latvij%C4%81-tiek-ieviesti-jauni-biomasas-tirdzniec%C4%ABbas-nosac%C4%ABjumi

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *