Vieslekcijā Meža fakultātē stāsta par meža apsaimniekošanas plānošanu Vācijā

18. maijā LLU Meža fakultātē viesojās Drēzdenes Tehniskās universitātes profesors H. Roehle ar vieslekciju “Meža apsaimniekošanas plānošana Vācijā”.

Profesors savu lekciju sāka ar koksnes pieprasījuma pašreizējo stāvokli pasaulē, kā arī uzsvēra iedzīvotāju skaita palielinājumu uz koksnes pieprasījumu pasaulē, atzīmējot, ka pēdējos gados ir arvien izteiktāka tendence – palielināties koksnes izmantošanai enerģētiskām vajadzībām. Pašlaik no visa pasaulē iegūstamā koku apjoma gada laikā, kas nedaudz pārsniedz 3.5 miljardus m3, apmēram 47% tiek rūpnieciski pārstrādāti, bet pārējie 53% tiek izlietoti siltuma enerģijas ieguvei. Tā kā meža platība uz vienu iedzīvotāju pasaules mērogā ar katru gadu samazinās, tad nepieciešams meklēt citādākus paņēmienus, kā iegūt vairāk koksnes izejvielu. Profesors atzīmēja divus galvenos virzienus: pirmkārt – īsa cirtmeta atvasāju plantāciju ierīkošana, izmantojot Salix un Populus sugas, otrkārt – izmantot kokaudžu sastāvu ar mērķi palielināt iegūstamo krāju no hektāra. Šajā virzienā daudzi zinātniski pētījumi tiek veikti Vācijā, panākot, ka mežaudze sastāv no koku sugām ar dažādu augšanas ātrumu un tādējādi nodrošinot, ka pat jau 85 gadu vecumā krāja uz hektāra var sasniegt 1150 m3.

Kopumā var teikt, ka pašlaik Vācija ir atteikusies no mērķa iegūt maksimālo labumu no visas audzes un nospraudusi mērķi iegūt maksimālo koksnes izejvielu iznākumu no katra atsevišķā koka mežaudzē. Lai to varētu īstenot, meža apsaimniekošanā vairs netiek paredzētas kailcirtes.

 

Raksts: “LLU Meža fakultātē viesojās profesors no Vācijas”, Dr.sc. ing., asoc. profesors Ziedonis Sarmulis, LLU MF, publ. 20.05.2015

Avots: http://www.mf.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=846

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *