Dabas daudzveidība Eiropas Savienībā turpina samazināties

Eiropas Vides aģentūras ziņojums par Eiropas dabas stāvokli, kas nāca klajā 20. maijā, rāda, ka Eiropas bioloģiskā daudzveidība joprojām samazinās. Tajā pašā laikā Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīkls Natura 2000 palīdz stāvokli uzlabot.

Šobrīd 52% Eiropas putnu sugu ir labvēlīgā aizsardzības stāvoklī (ar stabilām vai augošām populācijām), bet 17% sugu ir apdraudēti. Galvenie draudi putnu populācijām ir lauksamniecība un dabisko apstākļu pārveidošana. Tajā pašā laikā iegūtie rezultāti liecina par ES dabas aizsardzības likumu efektivitāti. No ES īpaši aizsargājamām putnu sugām (sugas, kas iekļautas ES Putnu direktīvas 1. pielikumā) 40% ligzdojošo populāciju vērojams ilgtermiņa pieaugums, kamēr, vērtējot visas ligzdojošās sugas kopā, pozitīvas tendences ir tikai 31% sugu.

ES īpaši aizsargājamo biotopu un sugu (ne putnu) stāvoklis ir sliktāks – tikai 16% ES Biotopu direktīvā iekļauto biotopu un 23% sugu ir labā stāvoklī. Vissliktākajā stāvoklī ir purvu, kāpu un zālāju biotopi. Arī šajā gadījumā lauksaimniecība ir būtiskākais drauds sugām un biotopiem.

Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs norāda: “Eiropas Vides aģentūras ziņojums skaidri parāda, ka mums jādara vairāk, lai nodrošinātu sugu un dzīvotņu aizsardzību. Pilnvērtīga ES Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas īstenošana palīdzētu mums šo mērķi sasniegt, jo, kā rāda ziņojums, mērķtiecīgi dabas aizsardzības pasākumi strādā, turklāt tiem ir pozitīva ietekme ne tikai uz mērķa sugām.”

Eiropas Vides aģentūras ziņojums par dabas stāvokli Eiropas Savienībā balstīts uz dalībvalstu sniegto informāciju par Putnu direktīvas un Biotopu direktīvas īstenošanu.

 

Raksts: “Eiropas dabas daudzveidība turpina samazināties”, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, skat. 22.05.2015

Avots: http://www.lob.lv/lv/aktualitates.php?id=483

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *