Daugavpilī paredzēts izveidot kurināmo koksnes granulu ražotni

SIA “Baltic Pellets Energy” Daugavpilī, Dunduru ielā 5, ir paredzējusi izveidot koksnes granulu ražotni ar jaudu 190 000 tonnu gatavās produkcijas gadā, izmantojot 1,3 miljonus kubikmetru koksnes gadā malkas, krūmu, zaru, skaidu un šķeldu veidā. Tehnoloģisko procesu nodrošināšanai tiks uzstādīta šķeldu sadedzināšanas iekārta – katlu māja ar jaudu līdz 25 MW, kurā paredzēts patērēt ap 90 000 kubikmetru koksnes biomasas gadā.

Teritorija, kurā paredzēts izveidot mūsdienīgu kokskaidu granulu ražotni atrodas Daugavpils pilsētas austrumu daļā pie Daugavpils – Indras dzelzceļa atzara, rūpnieciskās darbības teritorijā, kura zonēta kā “Ražošanas objektu un noliktavu apbūve”. Paredzēts, ka ražotnē pastāvīgi tiks nodarbināti līdz 50 darbiniekiem. Granulu ražošanai izmantos gan uzņēmumā uz vietas ražoto šķeldu, gan iepirks jau sašķeldotu materiālu. Savukārt ražotnes tehnoloģiskie atkritumi, zemas kvalitātes šķeldas un sasmalcinātās apaļkoku mizas tiks sadedzinātas katlumājā. Šķeldu ražošanas un gāzu attīrīšanas procesā radušies koksnes putekļi un skaidas tiks pievienotas granulām. Kokmateriāli tiks izmantoti maksimāli efektīvi un ražotnē praktiski neveidosies tehnoloģiskie atkritumi, izņemot katlumājas kurtuves pelnus – ap 1,5% no sadedzinātā šķeldu daudzuma.

SIA “Baltic Pellets Energy” kokskaidu granulu ražotnē tiks izmantoti mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi un lielākā daļa procesu tiks vadīti un kontrolēti automātiski. Teritorijā tiks izbūvēta granulu ražošanas ēka, produkcijas noliktavas ēka, izvietoti slēgti baļķu apstrādes, koksnes šķeldošanas un šķeldu smalcināšanas bloki, katlumāja un skaidu žāvēšanas iekārta un starpnoliktavas. Ražošanā plānots izmantot ~30% skuju koku un ~70% lapu koku šķeldas. Šķelda tiks sagatavota rūpnīcas tehnoloģiskajās iekārtās un 30 – 50% no nepieciešamā apjoma iepirkta no līgumpartneriem. Rūpnīcā varēs apstrādāt līdz 236 842 m3 apaļkoka gadā. Vismaz 70% no saražotajām granulām tiks realizētas kā dzelzceļa beramkravas. Produkciju paredzēts eksportēt.

Vides pārraudzības valsts birojs pieņēmis lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu un izsludinājis ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, kas notiks 2015.gada 3.jūnijā plkst.17.00 Daugavpils pilsētas domē.

 

Raksts: “Paziņojums par paredzētās darbības koksnes granulu ražotnes ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu”, Vides Konsultāciju Birojs, publ. 26.05.2015

Avots: http://www.vkb.lv/index.php?p=14

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *