Uzsākta dabas tūrisma infrastruktūras attīstība Latvijas reģionos

Dabas aizsardzības pārvalde noslēgusi līgumus ar darbu veicējiem par dabas tūrisma infrastruktūras attīstību Latvijas reģionos projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta” ietvaros. Šogad visā Latvijas teritorijā tiks veidotas laipas, tiltiņi, gājēju takas, norobežojumi un veikta skatu platformu būvniecība. Pie atsevišķiem infrastruktūras objektiem tiks izvietotas atkritumu urnas un tualetes. Taps informācijas stendi un norāžu zīmes, tajā skaitā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežzīmes. Tiks izveidoti stāvlaukumi un sakārtoti piebraucamie ceļi.

Dienvidkurzemē dabas tūrisma infrastruktūru plānots uzlabot dabas parkos “Embūte”, “Pape” un dabas liegumā “Liepājas ezers”. Dabas parkā “Embūte” tiks veikta esošo kāpņu, skatu platformas, gājēju tilta demontāža, un to vietā taps jauni objekti. Tiks uzlabota informācijas infrastruktūra – izvietots jauns informācijas stends. Savukārt dabas parkā “Pape” taps putnu vērošanas būve, sezonālās aizlieguma zīmes un informācijas stends.

Dienvidvidzemē dabas infrastruktūras uzlabojumi tiks veikti dabas liegumā “Mežmuižas avoti”, dabas parkos “Ogres zilie kalni”, “Ogres ieleja” un Gaujas nacionālajā parkā. Dabas liegumā “Mežmuižas avoti” tiks labiekārtotas atpūtas zonas, izvietojot solus un galdu, jaunas atkritumu urnas, kā arī izbūvētas laipas un kāpnes. Dabas parkā “Ogres zilie kalni” tiks izbūvētas jaunas kāpnes un pontonu laipas. Būs jaunas norādes un aizlieguma zīmes, informācijas stendi. Labiekārtošanas darbi notiks arī Briežu takā, kur tiks atjaunotas kāpnes, izbūvētas laipas, labiekārtota atpūtas zona u.c. Savukārt Līgatnes dabas takās tiks izbūvēta taka no aļņu voljera līdz stāvlaukumam. Tur taps arī jaunas atpūtas vietas ar galdiem un soliem, tiks veikti citi teritorijas uzlabojumi. Briežu aplokā taps jauna taka, skatu platforma un āra dabas klase.

Ziemeļvidzemē drīzumā ekspluatācijā tiks nodoti divi jauni skatu torņi.  Viens no tiem tapis dabas liegumā “Korneti – Peļli” (27 metru augsts), savukārt otrs – ainavu apvidū “Ziemeļgauja”.

Dievidlatgalē dabas tūrisma infrastruktūras uzlabošanas darbi norisināsies dabas parkos “Sauka”, “Kuja”, “Daugavas loki”, “Dvietes paliene”, Teiču dabas rezervātā, Rāznas nacionālajā parkā. Dabas parkā “Sauka” taps jauns skatu tornis. Savukārt dabas parkā “Kuja”- informācijas stends. Teiču dabas rezervātā ar ES atbalstu tiks izbūvēts Siksalas ceļš 300 metru garumā. Savukārt Rāznas nacionālajā parkā tiks izbūvēta taka Lūznavas parkā gandrīz kilometra garumā, bet Piloru ozolu audzē taps pontonu laipa. Mākoņkalnā tiks izbūvēta jauna skatu platforma. Tiks uzlabota informācijas infrastruktūra. Dabas parkā “Daugavas loki” tiks izbūvēta Dinaburgas dabas taka vairāk nekā puskilometra garumā, laipas izbūve uz balstiem, taps kāpnes, tiltiņi un skatu platforma, kā arī tiks izbūvēts stāvlaukums un uzlabota informācijas infrastruktūra. Taps divi jauni skatu torņi.

Plānots, ka visās teritorijās darbi tiks pabeigti līdz 2015.gada 30.novembrim.

 

Raksts: “Uzsākta dabas tūrisma infrastruktūras attīstība Latvijas reģionos”, Dabas aizsardzības pārvalde, publ. 26.05.2015

Avots: http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/2088/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *