ES meža ģenerāldirektori uzsver meža lomu ilgtspējīgāi nākotnei Latvijā

2015.gada 19.jūnijā, Rīgā noslēgusies Meža ģenerāldirektoru neformālā sanāksme, kas norisinājās Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Rīgā. Sanāksmē pārrunāja ANO Meža foruma 11.sesijas darba rezultātus – sesijas laikā izstrādātās Ministru deklarācijas un Kopējās rezolūcijas nozīmi Meža foruma tālākai attīstībai. Atskatoties uz paveikto, meža ģenerāldirektori sanāksmē Rīgā ar gandarījumu secināja, ka, pateicoties savlaikus sāktam gatavošanās darbam un saliedētai Latvijas prezidentūras, Eiropas Komisijas un dalībvalstu ekspertu kopdarbībai, Eiropas Savienība sevi parādīja kā galveno virzītājspēku aizvadītajā Meža foruma sesijā Ņujorkā.

Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka labi iesāktais jāturpina, aktīvi un koordinēti iesaistoties starpsesiju aktivitātēs, īpaši – strādājot pie priekšlikumiem Meža foruma stratēģiskā plāna sagatavošanai, kas varētu būt nozīmīgs ieguldījums starptautiskās meža politikas stiprināšanā nākotnē. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no dalībvalstu nozīmīgākajām ar mežu saistītajām iestādēm un organizācijām, meža jomas starptautiskajām iestādēm un organizācijām un Eiropas Komisijas.

Meža ģenerāldirektori Latvijā apsprieda arī Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā Forest Europe procesa attīstību un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas kritērijus un indikatorus. Viņi runāja arī par nosacījumiem ES Meža stratēģijas īstenošanai, lai mežs kā ekosistēma varētu sekmīgi piedalīties bioekonomikas attīstībā un klimata pārmaiņu mazināšanā.

 

Raksts „ES meža ģenerāldirektori Latvijā uzsver meža lomu ilgtspējīgai nākotnei”, LR Zemkopības ministrija, publ. 19.06.2015

Avots:www.zm.gov.lv

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *