Pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzība starp Latviju un Baltkrieviju

2015. gada 16.-17. jūnijā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā norisinājās Latvijas un Baltkrievijas komisijas sanāksme pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu koordinēšanai. Pasākumā no Latvijas puses piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes un Daugavpils Universitātes pārstāvji, no Baltkrievijas puses – Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Zinātņu akadēmijas Bioresursu institūta, Nacionālā parka “Braslavas ezeri” un Valsts dabas aizsardzības iestādes “Riči” pārstāvji. Komisijas sanāksmē tika apspriesti turpmākās sadarbības jautājumi: pārrobežu īpaši aizsargājamās teritorijas izveide divu nozīmīgu ezeru – Riču un Sitas – saldūdens resursu un ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, kā arī iztirzātas nākotnes projektu idejas.

Lai saskaņotu dabas vērtību aizsardzību un apsaimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas atrodas tiešā Latvijas Baltkrievijas robežas tuvumā, 2010. gada maijā tika parakstīta vienošanās starp Latvijas Republikas Vides ministriju un Baltkrievijas Republikas dabas resursu un vides aizsardzības ministriju par sadarbību pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzībā un ilgtspējīgā izmantošanā. Toreiz uzsāktā sadarbība ir devusi nozīmīgus rezultātus – Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmas Latvija-Lietuva Baltkrievija projekta ietvaros nodibināta un popularizēta pārrobežu īpaši aizsargājama dabas teritorija “Augšdaugava – Braslavas ezeri”, izstrādāts kopīgs pārvaldības plāns.

 

Raksts „Apspriež pārrobežu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aktualitātes”, Dabas aizsardzības pārvalde, publ. 25.06.2015

Avots:www.daba.gov.lv

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *