No 15.jūlija pieejams atbalsts mežkopībai un citām mežizstrādes darbībām

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē “Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana”. Aktivitāte tiek īstenota ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2007.-2013. (LAP) pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” atbalstu ar kopējo publisko finansējumu 2 500 000,00 EUR apmērā.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. 10.kārtas ietvaros ir atbalstāma pamatlīdzekļu iegāde (būvniecība aktivitātes ietvaros nav atbalstāma). Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14.augustam, projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 1.novembris. Atbalsta pretendents ir juridiska persona vai individuālais komersants, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats.

Projekta īstenošanas nozares:

  1. mežkopības un citas mežizstrādes darbības: meža audzēšana: mežu un koku rindu stādīšana, pārstādīšana, retināšana un saglabāšana; jaunaudzes audzēšana, papīrmalkas un malkas ieguve;
  2. mežsaimniecības palīgdarbības: mežistrādes pakalpojumu sniegšana –  apaļkoku pārvadāšana mežā.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

  1. jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datorprogrammatūra) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē.
  2. mobilās tehnikas iegāde ja atbalsta pretendents vismaz vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrējis uzņēmumu lauku teritorijā un nodrošina šo piesaisti lauku teritorijai visu projekta uzraudzības laiku

Atbalsta intensitāte:

  1. 40% no projekta attiecināmām izmaksām  pasākumā atbalstāmajā nozarē;
  2. 50% no projekta attiecināmām izmaksām  pasākumā atbalstāmās nozares mežaudžu kopšanai un atjaunošanai paredzēta jauna aprīkojuma un rokas motorinstrumentu, kā arī darba aizsardzības līdzekļu iegādei.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv.

 

Raksts „Pieejams atbalsts mežkopībai un citām mežizstrādes darbībām”, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, publ. 26.06.2015

Avots: www.llkc.lv

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *