Investīcijas un reģionālā sadarbība var stiprināt energoresursu piegāžu drošību

Izvērtējot Latvijas enerģētikas sektora investīciju vidi un tirgus struktūru, Starptautiskā Enerģētikas Harta atzinīgi novērtējusi Latvijas līdz šim  īstenotās reformas enerģētikas sektorā, vienlaikus norādot, ka investīciju palielināšana un reģionālā sadarbība varētu sekmēt energoresursu piegāžu drošību. Pārskata rekomendācijās Latvijas valdībai uzsvērts, ka ilgtermiņa enerģētikas sektora plānošanas dokuments nodrošinās stratēģisku orientieri nozarei un sekmēs jaunu investīciju pieplūdumu. Tāpat uzsvērts, ka ES kopīgu elektrības un gāzes savienojumu projektu ieviešana palielinās piegāžu drošību Latvijai un reģionam kopumā. Latvijai ieteikts iesaistīties un izmantot dažādus ES atbalsta instrumentus reģionālās infrastruktūras un enerģijas starpsavienojumu izveidei Baltijas reģionā.

Latvijai nepieciešams turpināt darbu pie atjaunojamās elektroenerģijas ražotāju un siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas staciju īpašnieku interešu sabalansēšanu, kā arī veicināt jauna un inovatīva atbalsta mehānisma izveidi atjaunojamās enerģijas sektorā un energoefektivitāti. Latvijai vienlaikus ieteikts veicināt dažādu tehnoloģiju, tostarp biomasas, vēja, saules un ģeotermālās enerģijas, plašāku izmantošanu, kas ir vissvarīgākie vietējie resursi. Tāpat pārskatā ieteikts veicināt inteliģento skaitītāju plašāku izmantošanu, kas ļautu klientiem izmantot dienas un nakts tarifu priekšrocības. Pārskatā sniegtās rekomendācijas un secinājumi palīdzēs pilnveidot investīciju klimatu Latvijā, radot efektīvu juridisko bāzi konkurētspējīga enerģētikas tirgus izveidē.

Pārskatā var iepazīties ar informāciju par juridisko ietvaru investīcijām enerģētikas jomā un Latvijas enerģētikas tirgus sektoru analīzi laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam. Detalizēti ar pārskata saturu var iepazīties Starptautiskās Enerģētikas Hartas sekretariāta mājas lapā (angļu valodā).

 

Raksts „Energoresursu piegāžu drošību Latvijā var stiprināt investīcijas un reģionālā sadarbība”, LR Ekonomikas ministrija, publ. 25.06.2015

Avots:www.em.gov.lv

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *