Ievieš sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību

Ar 1.jūliju stājas spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kas nosaka sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū.

Izmaiņas veiktas saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes regulu, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus.

Līdz šim LAPK jau bija noteikts sods par nelikumīgu koku ciršanu, taču nebija noteiktas sankcijas par regulas prasību pārkāpumiem attiecībā uz importētajiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem. Tāpat noteikta plaša sankciju amplitūda, augstākos naudas sodus piemērojot gada laikā atkārtotu pārkāpumu gadījumos.

Par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu pirmreizēju laišanu tirgū fiziskajām personām noteikts sods no 100 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 1000 līdz 14 000 eiro, konfiscējot šos kokmateriālus vai koka izstrādājumus vai bez konfiskācijas. Savukārt par kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes likumības pārbaužu prasību pārkāpšanu fiziskajām personām izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu no 100 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu no 500 līdz 7000 eiro.

Zemkopības ministrijas skaidrojumā arī norādīts, ka LAPK līdz šim jau bija noteikts sods par medību noteikumu pārkāpšanu, tomēr tas nav izmantojams attiecībā uz savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpšanu. Tāpēc precizēta administratīvo pārkāpumu likumdošana, lai sodu varētu piemērot arī šajā nozarē. Īpaši būtiski tas ir kontekstā ar tādiem gadījumiem kā Āfrikas cūku mēra izplatība.

 

Raksts: “Ievieš sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību”, LETA, publ. 01.07.2015

Avots: http://www.diena.lv/latvija/zinas/ievies-sankcijas-par-nelikumigi-iegutu-kokmaterialu-tirdzniecibu-14103135

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *