Stājušies spēkā noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību

Sākot ar šā gada 1. jūliju, stājušies spēkā 2014. gada 23. septembrī izdotie Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 567 „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu”, kas izdoti saskaņā ar Medību likuma 14. panta 2. daļu.

Īsumā par svarīgākajām izmaiņām, kas attiecas uz topošajiem un esošajiem medniekiem.

Mednieka un medību vadītāja eksāmena teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi un atbildes tiks publicētas Valsts meža dienesta tīmekļa vietnē; līdz šim tās netika publicētas.

Medību vadītāju kandidāti eksāmenam varēs sagatavoties patstāvīgi bez kursu apmeklēšanas.

Medību vadītāja eksāmenu būs tiesības kārtot personai, kurai ilgāk nekā trīs gadus ir mednieka kvalifikācija.

Eksāmena jautājumu klāsts papildināts ar tēmām par medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem, medījuma piederības noteikšanas metodēm, medību saimniecības nozīmi.

Praktiskajā pārbaudījumā: ar medību šaujamieroci, ar lodēm četras reizes izšaujot pa stāvošu un sešas reizes pa skrejošu mežacūkas mērķi (trīs šāvieni, mērķim virzoties no labās uz kreiso pusi, un trīs šāvieni, mērķim virzoties no kreisās uz labo pusi) 35 metru distancē. Praktiskais pārbaudījums būs nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100.

Personām, kas sasniegušas 65 gadu vecumu, šaušanu pa kustīgu mērķi (pēc personas izvēles) aizstāj ar šaušanu pa stāvošu mērķi bez atbalsta. Pārbaudījums būs nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100.

Mednieku apliecības, kas izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir derīgas, bet pēc 2017. gada 1. janvāra uz to pamata netiek izsniegtas mednieka sezonas kartes.

Ar medību vadītāja apliecību, kas izsniegta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir atļauts vadīt medības līdz 2017. gada 31. martam.

Ar MK noteikumiem plašāk var iepazīties: www.likumi.lv

 

Raksts: “Stājušies spēkā noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību”, LLKC, publ. 06.07.2015

Avots: http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/stajusies-speka-noteikumi-par-mednieku-un-medibu-vaditaju-apmacibu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *