Sākas pieteikšanās kompensācijas maksājumam par NATURA 2000 Meža teritorijām un mikroliegumiem

No šā gada 11.aprīļa sākas pieteikšanās platību maksājumiem un kompensācijas maksājumam par NATURA 2000 Meža teritorijām un mikroliegumiem.

Mežsaimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.

Lai sniegtu atbalstu tiem lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu vai nav nepieciešamo datorprasmju, LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas un palīdz aizpildīt iesniegumus elektroniski daudzos pagastu centros. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās platību maksājumiem elektroniski”.

2017.gadā ir vairākas izmaiņas platību maksājumu saņemšanai. Par tām var lasīt elektroniskā informatīvā materiālā “Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017.gadā”. Mežsaimniekiem aktuālā informācija par kompensācijas maksājumiem sākas no 52 lpp.

 

Raksts: “Sākas pieteikšanās kompensācijas maksājumam par NATURA 2000 Meža teritorijām un mikroliegumiem”, Lauku atbalsta dienests, publ. 11.04.2017

Avots: http://www.mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/s%C4%81kas_pieteik%C5%A1an%C4%81s_kompens%C4%81cijas_maks%C4%81jumam_par_natura_2000_me%C5%BEa_teritorij%C4%81m_un_mikroliegumiem/

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *