VMD iepazīstas ar projektu “Dabas skaitīšana”

Šā gada 3. augustā Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) speciālisti iepazīstināja Valsts meža dienesta darbiniekus ar ES projektu “Dabas skaitīšana”.

“Dabas skaitīšanas” mērķis nav ne vairot, ne mazināt aizsargājamās teritorijas, bet gan objektīvi noskaidrot, kādas dabas vērtības kur atrodas. Šīs dabas vērtības visvairāk iespējams atrast tur, kur tās konstatētas jau iepriekš un ierobežojumi jau pastāv. Tā kā projekts ir “tīra informācijas vākšana”, tad tas, ka dabas vērtības kaut kur tiks atrastas, nenozīmē automātiskus un tūlītējus ierobežojumus. Un beigās ieguvēji no ievāktās informācijas var izrādīties arī paši zemju īpašnieki.

“Dabas skaitīšanas” oficiālais nosaukums ir Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”. Tā kopējais finansējums ir 9,5 miljoni EUR, no kuriem 85 % piešķīris ES Kohēzijas fonds. Projekta īstenotājs ir DAP, un tā nolūks ir iegūt detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju par ES nozīmes biotopu daudzumu, izplatību un kvalitāti Latvijā. Tiks vākta arī informācija par retām un aizsargājamām sugām un citām dabas vērtībām. Īsi sakot – projekta mērķis ir apzināt un fiksēt, kādas dabas vērtības kur atrodas.

Projekta laikā iegūtos datus būs iespējams izmantot visur, kur saimniecība saskaras ar dabas aizsardzību. Zināšanas par to, kur atrodas ES nozīmes aizsargājami biotopi, noderēs kā mežsaimniecībā, tā lauksaimniecībā, kūdras ieguvē un dabas aizsardzības plānu izstrādē. Mazināsies administratīvais slogs un laika patēriņš dažādu atļauju un novērtējumu sagatavošanai un izsniegšanai, jo dati DAP datu bāzēs būs savietoti arī ar citām valsts informācijas sistēmām. Daudzos gadījumos zemju īpašniekiem vairs nevajadzēs tērēt savu naudu ekspertīzēm, lai pieteiktos atbalsta vai kompensāciju maksājumiem vai arī saņemtu dažādas atļaujas un tehniskos noteikumus.

“Dabas skaitīšana” Latvijā norisināsies līdz 2019. gada beigām.

 

Raksts: “VMD iepazīstas ar projektu “Dabas skaitīšana””, Valsts meža dienests, publ. 08.08.2017

Avots: http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/vmd-iepazistas-ar-projektu-dabas-skaitisana-?id=8941

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *