Meža zemju transformācijas administratīvā sloga mazināšanas nepieciešamība

Pēdējā laikā Latvijā arvien biežāk tiek diskutēts par meža zemes transformēšanu un tās tiesiskajiem aspektiem. Meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošā speciālā tiesību norma – Meža likums – nosaka, ka, transformējot meža zemi citos zemes lietojuma veidos, nepieciešama Valsts meža dienesta atļauja.

Jāatzīmē, ka šobrīd zemes transformācijas tiesiskie aspekti visnotaļ ir sarežģīti, kā rezultātā lielās platībās, kur lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpašnieki nenodarbojas intensīvi ar lauksaimniecisko ražošanu, notiek apmežošanās process un faktiski dabā šīs platības atbilst mežam, bet zemes transformācija šajās platībās nav veikta un līdz ar to tās ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Zemkopības ministrija apņēmusies veikt birokrātisko procedūru auditu un šo procedūru vienkāršot un padarīt caurskatāmāku.

Šai sakarā Meža konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks š.g.24.septembrī Zemkopības ministrijā, meža nozares speciālisti arī informēs par paveikto darbā ar grozījumiem Meža likumā.

 

Lasīt vairāk: www.zm.gov.lv

Saites

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *