“Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.-2016.gadam”

Šobrīd atjaunojamie energoresursi (AER) ieņem nozīmīgu vietu Latvijas primāro energoresursu bilancē. Galvenie resursi, kas tiek plaši izmantoti, ir koksne un hidroresursi.

Šobrīd Latvijas primāro resursu piegādē dominē trīs energoresursu veidi, kas aizņem apmēram vienādas daļas – naftas produkti, dabas gāze un koksne. Latvija, tāpat kā daudzas citas Eiropas Savienības valstis, ir atkarīga no primāro resursu importa. Tomēr Latvijai šī atkarība pēdējos 20 gados ir samazinājusies no 86% 1990. gadā līdz 54% 2009. gadā, galvenokārt palielinoties koksnes resursu izmantošanai.

Pamatnostādnes nosaka, ka elektroenerģijas, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem (RES-E), īpatsvaram 2010. gadā ir jāsasniedz 49,3% no kopējā elektroenerģijas patēriņa valstī. Prioritārie attīstības virzieni šī mērķa sasniegšanai ir atbalsts biomasas efektīvai izmantošanai ne tikai siltumenerģijas, bet arī elektroenerģijas ražošanā, vēja enerģijas izmantošana ar uzstādīto jaudu līdz 135 MW un saprātīga mazo HES potenciāla apgūšana.

Koksne ir nozīmīgākais vietējais kurināmais Latvijā. 2008.gadā tās īpatsvars Latvijas primāro energoresursu bilancē bija 23,3% no kopējā energoresursu patēriņā.

 

“Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.-2016.gadam”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *