Meža apsaimniekošanas stratēģiskās, taktiskās un operatīvās plānošanas atbalsta sistēma

Projekts tika veikts ar mērķi izstrādāt meža apsaimniekošanas plānošanas atbalsta sistēmu meža īpašniekiem, nodrošinot šādu lēmumu pieņemšanu:

  • meža vērtēšana un meža vērtības noteikšana;
  • optimālā ikgadējā ciršanas apjoma noteikšana;
  • meža vērtības paaugstināšanas pasākuma plānošana;
  • koksnes resursu piegādes procesu plānošana un uzskaite.

Projekta gaitā tika veikta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas integrēšana un datu vizualizēšana meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas Web lietojumā; ģeogrāfisko ierobežojumu izmantošana meža apsaimniekošanas plānošanas procesos; koksnes piegādes procesa datu vadības struktūras izveide; novērtēti izstrādātie plānošanas algoritmi dažādos plānošanas hierarhijas līmeņos Latvijas apstākļos.

Rezultātā izveidots brīvi pieejams meža apsaimniekošanas plānošanas lēmumu atbalsta

sistēmas Web lietojums un izveidota koksnes piegādes procesa datu vadības struktūra, kura tiks izmantota lēmumu pieņemšanas atbalstam.

Projekts tika īstenots veicot starpdisciplināru pētījumu LLU Meža un Informācijas tehnoloģiju fakultātēs.

 

Projekta atskaite

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *