„Mežsaimniecības ietekme uz putnu sugu daudzveidību”

2009.gadā tika pabeigts pētījums par mežsaimniecības ietekmi uz putnu sugu daudzveidību, ko pēc Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta pasūtījuma veica Daugavpils Universitāte.

Kopumā meža apsaimniekošanas intensitāte Latvijā pēdējās desmitgadēs, atkarībā no ciršu veida, pieaugusi 2-4 reizes. Kā rāda Skandināvu un Ziemeļamerikas pieredze, šāds meža izmantošanas intensitātes kāpums rada nozīmīgas pārmaiņas meža ekosistēmu telpiskajā struktūrā, kā arī ietekmē savvaļas dzīvnieku un augu populāciju stāvokli.

Latvijā šādi pētījumi veikti saistībā ar retam un aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām, bet nav  veikti pētījumi, kas aptvertu situāciju kopumā un dotu vērtējumu notiekošajām pārmaiņām, tāpēc šā pētījuma mērķis bija apzināt dabiskās un antropogēnās izcelsmes  ietekmi uz meža telpisko struktūru un tur mītošo augu un dzīvnieku sugu daudzveidību.

Rezultātā secināts, ka kopumā dzīvotņu kvalitatīvie radītāji pazeminājušies tām putnu sugām, kuras priekšroku dod veciem un slēgtiem meža masīviem.

Visnozīmīgākā meža putnu sugu dzīvotņu kvalitātes pazemināšanās pēdējā desmitgadē notikusi egļu mežos.

Meža  telpiskās  struktūras  izmaiņu  rezultātā  kopējais  putnu  skaits Latvijā pēdējā desmitgadē varētu būt samazinājies par 2-3 %.

 

“Mežsaimniecības ietekme uz putnu sugu daudzveidību”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *