Eiropas Savienības Padomes aktivitātes nelikumīgas mežizstrādes mazināšanai

Sakarā ar pieaugošo pieprasījumu pēc koksnes un koksnes izstrādājumiem visā pasaulē, nelikumīga mežizstrāde un tirdzniecība kļuvusi par nozīmīgu starptautisku problēmu.

Nelikumīga mežizstrāde ir nopietns apdraudējums mežiem, jo tādējādi palielinās neracionāli izcirsto mežu platības, kas atbildīgi par aptuveni 20% CO2 emisiju, apdraud bioloģisko daudzveidību, kā arī kaitē ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai un attīstībai.

Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei un FLEGT (Meža likumdošanas aktu īstenošana, pārvaldība un tirdzniecība) ierosināts pasākumu kopums, lai atbalstītu starptautiskos centienus, lai risinātu problēmas saistībā ar nelikumīgu mežizstrādi un tirdzniecību.

Padome 2010.g. 28.janvārī  vienojās par regulas projekta uzmetumu, kurā noteikti pienākumi tiem tirgus dalībniekiem, kas realizē koksni un koksnes izstrādājumus Eiropas tirgū.

Turpmākā regulējuma mērķis ir mazināt risku, ka ES tirgū iekļūst nelikumīgi iegūta koksne

un koksnes produkti, liekot uzņēmējiem uzrādīt garantijas, ka koksnes produktiem, kas tiek realizēti,  ir iegūti saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem par izcelsmi.

 

Avots: www.consilium.europa.eu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *