Biokurināmā sagatavošanas tehnoloģija no mežizstrādes atliekām kailcirtēs

Kopsavilkumā atspoguļoti projekta “Extraction of logging residues at LVM” rezultāti, ko izstrādāja Skogforsk (Zviedrijas Meža institūts) sadarbībā ar LVMI Silava.

Pētījumā tika veikts enerģētisko šķeldu sagatavošanas pašizmaksu aprēķins. Noskaidrots, kā panākt augstāku harvestera, pievedējtraktoru darba ražīgumu.

Izmēģinājumu ietvaros galvenās atlieku šķeldām konstatētās kvalitātes problēmas bija lielais mitruma un pelnu daudzums. Šie rādītāji ir uzlabojami ciršanas atliekas dažus mēnešus žāvējot kaudzēs augšgala krautuvē. Tādējādi palielinātos arī šķeldu sadegšanas siltums.

Pētījuma rezultāti apliecināja, ka biokurināmā sagatavošanai piedāvātā tehnoloģija Latvijas apstākļiem ir piemērotākā. Izmaksu samazināšana panākama, optimizējot šķeldošanas darbus, piemēram, izmantojot atlieku saiņotājus audzēs, kur ir liels pievešanas attālums vai apgrūtināta ilgstoša atlieku uzglabāšana.

 

Lasīt vairāk: www.silava.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *