Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas plāns 2010.-2011.gadam

Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumu plāns 2010.-2011.gadam izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.413 „Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēm 2010.-2016.gadam”.

Plāna mērķis ir veicināt komersantu eksporta konkurētspēju, sniedzot eksporta atbalsta pakalpojumus, kā arī sekmēt ārvalstu tiešo investīciju piesaisti.

Plānā paredzēti konkrēti pasākumi trīs galvenajos rīcības virzienos: eksporta konkurētspējas veicināšana, atbalsta instrumenti un līgumtiesiskais nodrošinājums.

Ņemot vērā to, ka eksporta iespēju paplašināšana ir galvenais turpmāko periodu ekonomiskās izaugsmes un atveseļošanās stimuls, izšķirošā nozīme ir eksporta nozaru konkurētspējai ārējos tirgos. Līdz ar to, atšķirībā no iepriekšējo periodu plānošanas dokumentiem, Plāns ietver pasākumus, kas orientēti uz komersantu eksporta konkurētspējas celšanu, atbalstot jaunu produktu izstrādi un ieviešanu tirgū, augstas pievienotās vērtība produktu ražošanu, darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanu, transporta infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu u.c.

 

Lasīt vairāk: www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *