Tendences kokrūpniecības nozares gala produktu lielākajos noieta tirgos

Latvijas meža nozares devums kopējā eksporta bilancē sastāda ~18% 2009.gadā, kur visvairāk tiek eksportēti tālākapstrādes produkti, ieskaitot mēbeles, zāģmateriāli, enerģētikas un celulozes izejvielas. Pašreiz galvenie meža nozares eksporta apjoma ierobežojošie faktori tiek minēti tirgus pieejamība,  konkurētspēja un resursu  pieejamība. Ja šie faktori tiek aplūkoti katrā apakšsektorā, tad enerģētikas un celulozes sektorā ir būtiski visi iepriekš minēti faktori, savukārt pirmapstrādes sektorā nozīmīgi ir tikai konkurētspējas celšana un stabila resursu pieejamība, jo Latvijā saražotās produkcijas apjoms kopējā Eiropas tirgū ir mazs, kā rezultātā šo apjomu vienmēr būs iespējams realizēt. Tālākapstrādes sektors tiek iedalītas divās grupās – starpproduktu un gala produktu grupa. Starpprodukta jomā būtisks ir konkurētspēja un resursu pieejamība, bet gala produktu jomā – tirgus pieprasījums un konkurētspēja. Latvijā tālākapstrādei ir liels un neizmantots potenciāls, bet pašreiz tai ir vājš vietējais tirgus, kas kalpotu kā „atspēriena” punkts eksportam, kā arī ir nepietiekošs atbalsts tehnoloģiju pārnesei un produktu attīstībai.

 

Sagatavots: Pēc konferences „Meža nozares nākotne Latvijā – iespējas un risinājumi” materiāliem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *