Normatīvā regulējuma izmaiņu ietekme uz meža nozari. Valsts politika

Meža nozares attīstības procesā noteicošie aspekti ir Latvijas meža politikas izstrāde, meža likumdošanas optimizācija, īpašumtiesību uz mežu atjaunošana un mežizstrādes un kokapstrādes uzņēmumu privatizācija.

Likumdošanas pamata – Latvijas Meža politikas vispārīgais mērķis ir meža un meža zemju ilgtspējīga apsaimniekošana.

Meža loikumdošana kopumā regulē cilvēku darbībuas pieļaujamās robežas mežā, nosaka ierobežojumus un uzliek pienķumus.

Pašreizējo „Meža likuma” grozījumu projekta mērķis ir atrast iespējamo administratīvā sloga samazinājumu kā valsts pārvaldes institūcijām, tā mežu īpašniekiem.  Likumprojektā iekļauti virkne tehnisko precizējumu, bet būtiskākie priekšlikumi ir:

  • noteikt, ka vienlaikus neatjaunotā platība nedrīkst pārsniegt konkrētajā augšanas apstākļu tipā pieļauto maksimālo kailcirtes platību;
  • atteikties no koku ciršanas apliecinājuma jaunaudžu kopšanai;
  • atteikties no prasības visos gadījumos mežu īpašniekiem veikt ik 10 gadus atkārtotu meža inventarizāciju (obligāta ir pirmreizējā inventarizācija);
  • atteikties no paralēliem atļauju izsniegšanas procesiem (augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, meža ceļu būvei, meža meliorācijai);
  • atteikties no meža zemes transformācijas procedūras kā sekundāra procesa, iestrādājot regulējumu primārajā procesā (pamatā būvniecības regulējumā).

Diskusijā par pašreizējiem Meža likuma grozījumiem viens no secinājumiem – ir nepieciešama jauna diskusija un vienošanās par pamatprincipiem (Meža politiku).

 

Sagatavots: Pēc konferences „Meža nozares nākotne Latvijā – iespējas un risinājumi” materiāliem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *