Privātie meži Latvijā, saistītās problēmas un to iemesli

Saskaņā ar meža statistiskās inventarizācijas datiem, Latvijā 47% no meža platībām apsaimnieko valsts, bet 53% – pārējie mežu īpašnieki. Privātie meža īpašnieki veido relatīvi lielu sociālo grupu – Latvijā ir aptuveni 150 tūkstoši meža īpašnieku (vairāk kā 170 tūkstoši meža īpašumu), kas atbilst 7,7% no kopējā iedzīvotāju skaita. Un šis rādītājs ir viens no augstākajiem Eiropas valstīs.

Salīdzinot ar citām valstīm, kurās mežsaimniecībai ir būtiska loma valsts tautsaimniecībā, Latvija raksturojas ar nelieliem meža īpašumiem – vidējā platība ir 7,5 ha. 92,3% no meža īpašumu kopskaita ir mazāki par 20 ha. Turklāt vairums meža īpašnieku negūst regulārus ienākumus no sava meža.

Pieaugušu un pāraugušu audžu apjoms privātajos mežos kopā ir ap 61,707 milj.m3 (visvairāk bērza audžu – 20,975 milj.m3, egles – 17,712 milj.m3 un priedes – 14,119 milj.m3).

2009.gadā Latvijas mežos kopumā tika izstrādāti 10,73 milj.m3 koksnes, kas ir par 1,77 milj.m3 vairāk kā 2008.gadā. Tai skaitā valsts mežos izstrādāta koksne 7,73 milj.m3 apjomā (+39,5%), bet privātajos mežos – 3,00 milj.m3 (-12,3%).

Saskaņā ar SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” 2009.gada septembrī veikto pētījumu „Meža nozares ekonomiskās situācijas monitorings”, 35% no aktīvajiem meža īpašniekiem 2010.gadā plāno veikt koksnes ieguvi. Galvenie atzīmētie faktori šādam lēmumam bija: malkas vai kokmateriālu nepieciešamība pašu vajadzībām (37,8%); ciršanu paredz inventarizācijas dati (29,4%); nepieciešamas finanses dažādu izdevumu/saistību segšanai (47,4%). Savukārt, galvenie minētie iemesli, kādēļ saimnieciskā darbība šogad netiek plānota, ir: zemas cenas koksnes tirgū (34,1%) un nav pieaugušu audžu (24,2%).

Prognozēts, ka 2010.gadā privātajos mežos tiks iegūti 3,5 – 4,0 milj.m3 koksnes. Par ciršanas apjomu palielināšanos liecina arī VMD šā gada pirmajos divos mēnešos izņemtie apliecinājumi, saskaņā ar kuriem plānotais koksnes ieguves apjoms privātajos mežos ir pieaudzis par 0,82 milj.m3.

 

Sagatavots: Pēc konferences „Meža nozares nākotne Latvijā – iespējas un risinājumi” materiāliem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *