Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas saistībā ar meža nozari

Meža īpašnieka ienākumam no augoša meža pārdošanas un tajā iegūto kokmateriālu pārdošanas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme, sākot ar 2010.gada 1.janvāri ir 10% apmērā.

No 2007.līdz 2009.gada beigām minētos ienākumus aplika ar nodokli, ja mežs bija fiziskās personas īpašumā mazāk par 36 mēnešiem, savukārt, no 2010.gada nodokļa likme tiek piemērota visiem ienākumiem.

Nosakot apliekamo ienākumu, no augoša meža pārdošanas ieņēmumiem atskaita ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus, piemērojot izdevumu normu 25% apmērā. Savukārt, nosakot apliekamo ienākumu, no īpašnieka meža iegūto kokmateriālu pārdošanas ieņēmumiem, atskaita ar meža atjaunošanas un kokmateriālu sagatavošanas un pārdošanas saistītos izdevumus, piemērojot izdevumu normu 50% apmērā.

Ja fiziskā persona, kas pārdod augošu mežu vai kokmateriālus nevar apliecināt, ka tā ir meža īpašnieks (uzrādot ciršanas apliecinājumu) vai, ka tā kā saimnieciskās darbības veicējs ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā:

  • IIN no tai izmaksājamā tiek ieturēts izmaksas vietā;
  • tiek piemērota saimnieciskās darbības ienākuma noteiktā IIN likme – 26%;
  • fiziskā persona nav tiesīga atskaitīt izdevumus, kas saistīti ar minētā ienākuma gūšanu.

Izmaiņas PVN jomā paredz, ka mazais uzņēmums nodokli valsts budžetā maksā par to taksācijas periodu, kad ir saņemta samaksa par piegādātajām precēm/pakalpojumiem. Bet priekšnodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem mazais uzņēmums drīkst atskaitīt tajā taksācijas periodā, kad šis uzņēmums samaksājis par šo preču/pakalpojumu piegādi.

PVN valsts budžetā būs jāmaksā 20 dienu laikā (līdz šim – 15) pēc taksācijas perioda beigām.

 

Sagatavots: Pēc konferences „Meža nozares nākotne Latvijā – iespējas un risinājumi” materiāliem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *