Pētījums par koksnes materiālu ugunsdrošību ietekmējošiem faktoriem

Koksnes un koksnes materiālu kā konstrukciju elementu izmantošana būvniecībā kļūst arvien aktuālāka,  jo tā ir reglamentētā sfēra. Veicot situācijas analīzi secināts, ka Latvijā trūkst teorētisku un eksperimentāli pārbaudītu atziņu par daudzu būvniecībā izmantojamo koksnes materiālu ugunsizturību un ugunsreakciju, jo koksne ir degošs materiāls un tās degšanas procesu ietekmē daudzi faktori.

Koksnes pielietošanai būvniecībā, koka konstrukciju ugunsdrošība ir viens no galvenajiem ierobežojumiem. Savukārt koksnes materiālu ugunsreakcijas pētījumi, saskaņā ar Eiropas klasifikācijas sistēmu, Latvijā iepriekš nav veikti, bet Eiropā veikti salīdzinoši maz. Tāpēc, balstoties uz jautājuma aktualitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā un SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” Testēšanas laboratorijā inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai Edgars Bukšāns izstrādājis promocijas darbu par tēmu “Koksnes materiālu ugunsdrošību ietekmējošie faktori un ugunsreakcijas prognozēšana”.

Zinātniskā darba mērķis, noskaidrot koksnes materiālu un konstrukciju elementu ugunsdrošību ietekmējošos faktorus un to darbības pamatprincipus, izpētīt koksnes materiālu ugunsdrošības paaugstināšanas iespējas un izstrādāt koksnes materiālu ugunsreakcijas prognozēšanas metodes, balstoties uz ugunsdrošību ietekmējošo faktoru izpētes rezultātiem.

Darba izstrādes rezultātā:

  • Izstrādātas koksnes un koksnes kompozītu materiālu ugunsreakcijas prognozēšanas metodes.
  • Noteikti koksnes un koksnes kompozītu materiālu ugunsreakciju ietekmējošie faktori.
  • Izstrādāti priekšlikumi koksnes un koksnes kompozītu materiālu ugunsreakcijas un ugunsizturības uzlabošanai.
  • Kā arī sniegts plašs ieskats antipirēnu darbības mehānismos un to efektivitātē un noskaidrota astoņu Latvijā pieejamo antipirēnu ietekme uz koksnes materiālu ugunsreakciju.

 

Ar promocijas darbu var iepazīties: www.llufb.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *