Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas

Pasaules Dabas Fonds (PDF) Latvijā ir izveidojis četras demonstrējumu teritorijas, lai uzskatāmi praksē attēlotu izlases cirtes un kopšanas cirtes kā videi draudzīgu, nenoplicinošu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas veidu dažādos meža augšanas apstākļu tipos.

Strādājot ar izlases cirtes metodēm, iespējams gūt regulārus ienākumus, nesamazinot meža vērtību, tāpēc  demonstrējamās teritorijās redzami konkrēti risinājumi, kā teorija tiek īstenota praksē. Saimniecībās aplūkojama meža atjaunošanās jau notikušā cirtē, ir atzīmēti ciršanai paredzētie koki, noskaidrojami veiktie un plānotie kopšanas darbi un redzami rezultāti.

Demonstrējumu saimniecībās tiek organizētas diskusijas, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni Valsts meža dienesta darbiniekiem un mežu īpašniekiem. Saimniecības apmeklējuši arī Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas, Rumānijas, Zviedrijas, Francijas, Somijas un citu valstu meža un vides sektora speciālisti, mežu īpašnieki, studenti. Kopumā 5 gadu laikā organizēti vairāk kā 130 pasākumi un uzņemti vairāki tūkstoši interesentu.

Izlases cirti raksturo minimāla ietekme – koki izcirsti nelielā platībā un noteiktā apjomā; dažāda vecuma un augstuma koki – mežaudzei ir stabils koksnes pieaugums, pastāvīga dažādu sortimentu pieejamība un nodrošināta jaunāko koku paaudžu attīstība un racionāla dabas procesu izmantošana – dažādiem meža tipiem raksturīgās norises un īpatnības ir izmantojamas, nosakot ciršanas apjomu, izcērtamo un atstājamo koku izvietojumu, kā arī koku sugu sastāvu nākotnē.

 

Lasīt vairāk: www.pdf.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *