Ūdensputnu medības 2010./2011. gada medību sezonā

Ūdensputnu medības Latvijas teritorijā šogad sāksies 2010.gada 14. augustā. Medniekam jāatceras, ka medības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 760 (2003.12.23.) „Medību noteikumi” un Nr. 264 (2010.03.16.) „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kā arī attiecīgo teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Medniekiem pirms došanās ūdensputnu medībās jānoskaidro, vai medībām izvēlētā vieta neietilpst kādā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Ja tas tā ir, tad medniekam jāiepazīstas ar šīs teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Piemēram, „Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu” (2009.02.10.) 8.3. punktā noteikts, ka Lubānas mitrājā aizliegts ūdensputnu medībās lietot šāviņus, kas satur svinu.

Daļai aizsargājamo teritoriju nav individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu. Šādā gadījumā minētajās teritorijās jāievēro „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Šo noteikumu 16.6. un 24.6. punktā noteikts, ka dabas liegumos un dabas parkos aizliegts lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu.  Informāciju par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atrašanās vietām var iegūt Dabas aizsardzības pārvaldes interneta mājas lapā – adrese www.daba.gov.lv – vai Valsts meža dienesta mežniecībā, kuras kontrolējamā teritorijā plānotas ūdensputnu medības.

 

 

Avots: www.vmd.gov.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *