Grozījumi Meža likumā paredz samazināt apses ciršanas vecumu līdz 31 gadam

Valsts sekretāru sanāksmē 18.oktobrī tika akceptēts Zemkopības ministrijas iesniegtais likumprojekts „Grozījumi Meža likumā”, kurā paredzētas plašas izmaiņas. Tai skaitā arī apses galvenās cirtes vecuma samazināšana no 41 gada līdz 31 gadam, jo, saskaņā ar zinātniskajos pētījumos izdarītajiem secinājumiem, pēc 30 gadiem apšu mežaudzēs palielinās stumbra trupes izplatība un šobrīd ciršanas vecumu sasniegušās apšu mežaudzēs kodoltrupe sastopama 25-100 % no koku skaita, tādējādi audzes vērtība samazinās par 25-50 %.

Tāpat noteikts galvenās cirtes vecums gobas, vīksnas un kļavas mežaudzēm, izslēgts galvenās cirtes aizliegums, ja meža īpašnieks nav atjaunojis mežu vismaz 80% apmērā, precizētas ciršu veidu definīcijas, slimību inficētu, kaitēkļu invadētu vai citu iemeslu dēļ bojātu koku ciršanas kārtība, skaidri nošķirot sanitāro cirti no kopšanas cirtes un galvenās cirtes.

Pamatojoties uz mežaudzes augšanas gaitu atšķirībām dažādos meža tipos, paredzēts, ka atjaunoto mežaudžu vecums plānotajai kailcirtei piegulošajās platībās izvērtējams sadalījumā pa meža tipiem pēc to auglības.

Likumprojekts arī precizē gadījumus, kad koku ciršanai nav nepieciešams apliecinājums, nosakot, ka tas nav nepieciešams tādu koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem, kopšanas cirtē jaunaudzēs, kā arī sauso un vēja gāzto koku ciršanai, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu.

Tāpat grozījumi paredz atteikties no obligātas atkārtotas meža inventarizācijas ik pēc 10 gadiem, tā būtiski samazinot finansiālo un administratīvo slogu.

 

Lasīt vairāk: www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *