Stājušies spēkā jauni noteikumi, kas vērsti pret nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem

Eiropas Savienībā stājušies spēkā jauni noteikumi, kuru mērķis ir nepieļaut nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību Eiropas tirgū. Jaunais tiesību akts atbalsta centienus apturēt nelikumīgu mežizstrādi, kas nodara ievērojamu kaitējumu videi, izraisa bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un traucē atbildīgu meža apsaimniekotāju darbu.

ES tirgus dalībniekiem, kuri pirmo reizi laiž ES tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, būs pienākums zināt to izcelsmi – neatkarīgi no tā, vai tie būs iegūti ES vai importēti. Būs jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai pārliecinātos par to, ka koksnes ieguve notikusi saskaņā ar attiecīgajiem izcelsmes valsts tiesību aktiem. ES tirgotājiem visā piegādes ķēdē būs jākārto uzskaites reģistrs, kurā būs jānorāda kokmateriālu un koka izstrādājumu pārdevēji un pircēji.

Dalībvalstis būs atbildīgas par sankciju piemērošanu tirgus dalībniekiem, kuri pārkāpj noteikumus. Likumību noteiks, pamatojoties uz kokmateriālu ieguves valsts tiesību aktiem. Par regulai atbilstīgiem tiks uzskatīti koka izstrādājumi no valstīm, kas ar ES noslēgušas brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus par tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību meža jomā (FLEGT).

Komisijas 2008.gadā ierosinātā regula tika pieņemta pagājušajā mēnesī, un visās dalībvalstīs to piemēros no 2013.gada marta.

 

Lasīt vairāk: www.ec.europa.eu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *