Pētījums par kokaudzes ražības izmaiņām saistībā ar grāvju deformēšanos

Aizvadītajā gadā viens no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” noslēgtajiem pētījumiem ir par grāvju deformēšanās ietekmi uz kokaudzes ražību, kas līdz šim tikpat kā netika pētīta.

Pētījumā tika izmantoti mežu hidrotehniskās meliorācijas objektu inventarizācijas, mežierīcības un 2009.gadā ievākto stumbra gadskārtu materiāli mežos ar renovētajām meliorācijas sistēmām.

Datu analīze sākta, izvērtējot informāciju par grāvju deformēšanās gaitu saistībā ar nosusināšanas sistēmu vecumu un grāvju gultnes slīpumu.

Analizējot mežsaimnieciskā efekta izmaiņas saistībā ar nosusināšanas sistēmas parametriem, iegūti neparedzēti rezultāti – korelācija starp mežsaimniecisko efektu un nosusināšanas sistēmas vecumu nav būtiska. Tāpat būtiska nav arī korelācija starp mežsaimniecisko efektu un grāvju stāvokli, tādējādi  atziņa par audžu augstas ražības saglabāšanos arī pie slikti strādājošiem grāvjiem ir pretēja pastāvošajam pieņēmumam par krājas zudumiem sakarā ar grāvju deformēšanos laika gaitā.

Pašreiz vēl nav iespējams neapstrīdami izskaidrot augstas ražības saglabāšanos meliorēto mežu audzēs ar laika gaitā deformētiem grāvjiem. Ticamākais cēlonis – meža ekosistēmas radikāla transformēšanās vidēji divdesmit piecu gadu laikā pēc grāvju izrakšanas. Ir notikusi audzes vainagu klāja vairākkārtēja paplašināšanās un tai atbilstoši jauna, labi aerēta augsnes augšējā slāņa izveidošanās un, ne mazāk svarīgi, audzē nav vērojama stāvoša virsūdens uzkrāšanās vasaras mēnešos, kaut arī grāvju darbīgais dziļums ir krietni sarucis.

 

Lasīt vairāk: www.silava.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *