Latvijas tautsaimniecības attīstība 2010.gada II pusē un prognozes 2011.gadam

Latvijas Bankas sagatavotajā pārskatā par makroekonomiskajām norisēm Latvijā un nozīmīgākajās tirdzniecības partnervalstīs uzsvērts, ka 2011.gada attīstības perspektīvās, neskatoties uz straujāku izaugsmes tempu pasaules tautsaimniecībā 2010.gada beigās, dominē nozīmīgi lejupvērsti riski, kas tieši ietekmēs Latvijas eksporta rādītājus. Lai gan pašreizējais izaugsmes temps ir samērā labs un vairākām nozīmīgām pasaules valstīm nesen paaugstinātas 2010.gada IKP prognozes, turpmāko eksporta izaugsmi tuvākajā laikā varētu apgrūtināt neskaidrās finanšu perspektīvas vairākās Eiropas valstīs.

Pēdējos gados Latvijas ārējā konkurētspēja ievērojami uzlabojusies. Par konkurētspējas noturīgumu liecina stabilas un augošas tirgus daļas galvenajos Latvijas eksporta tirgos (piemēram, Vācijā, Lielbritānijā,

Somijā, Polijā). Tomēr jaunākie konjunktūras rādītāji liek piesardzīgi vērtēt gaidāmo ārējā pieprasījuma dinamiku – šie dati liecina, ka uzņēmēji šaubās, vai eksporta iespējas tuvākajā laikā varētu uzlaboties, kas saistīts ar visai būtiskām vairāku eiro zonas valstu finanšu problēmām. Tāpat nav pārliecības arī par privātā patēriņa un iekšzemes pieprasījuma izaugsmes stabilitāti.

Raugoties nākotnē, tiek prognozēts, ka tautsaimniecības atveseļošanās turpināsies arī nākamajos gados, taču prognozēs saglabājas samērā liela Latvijas tautsaimniecības attīstības nākotnes tendenču nenoteiktība. Pie galvenajiem lejupvērstajiem riskiem minama ekonomiskās konjunktūras pasliktināšanās eiro zonā, kā arī iespēja, ka pašreizējā spriedze finanšu tirgos varētu tikt pārnesta uz reālo tautsaimniecību, tādējādi ievērojami palēninot ekonomisko attīstību vairākās Latvijas tirdzniecības partnervalstīs. Savukārt kā iekšējais risks minams šā gada budžets – tas ietver fiskālās konsolidācijas pasākumus, kuriem var būt negatīva ietekme gan uz privāto patēriņu, gan uz uzņēmējdarbības vidi kopumā.

Runājot par ilgāka termiņa perspektīvām, ir skaidrs, ka konkurētspējas nodrošināšana un eksporta pieaugums galvenokārt balstāmi uz darba ražīguma pieaugumu, kam nepieciešamas papildu investīcijas, kuras, savukārt, veicina stabila un prognozējama uzņēmējdarbības vide.

 

Lasīt vairāk: www.bank.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *