Topošie Meža likuma grozījumi paredz lielākas iespējas privāto mežu īpašniekiem

Šā gada 23.februārī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Dabas resursu apakškomisijā uz sēdi tika aicināti Zemkopības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai caurskatītu jautājumus par meža politiku un Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Meža likumā.

Visos būtiskākajos Meža likuma grozījumu punktos to precizēšana paredzēta MK noteikumos.

Daži no izstrādātajiem grozījumiem Meža likumā:

  • 12.panta grozījumi paredz, ka turpmāk kopšanas ciršu veikšanai jaunaudzēs (skujkoku, ošu un ozolu audzēs līdz 40 gadu vecumam, baltalkšņu – līdz 10 gadu, un pārējo koku sugu audzēs – līdz 20 gadu vecumam), apliecinājumi nebūs nepieciešami;
  • 21.panta grozījumi paredz, ka meža īpašnieka vai tā tiesiskā valdītāja pienākums ir atjaunot mežaudzi pēc cirtes vai citu faktoru ietekmes, ja mežaudzes šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko, taču atjaunošanas termiņš netiks noteikts;
  • 29.panta grozījumi paredz atteikties no digitālas atkārtotas meža inventarizācijas ik pēc 10 gadiem;
  • 36.panta grozījumi paredz, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, papildus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem un aizsargjoslām, nosakāmi un saglabājami arī bioloģiski nozīmīgi meža struktūras elementi.

 

Avots: „Meža Avīze” (Nr.3/2011)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *