Pasaules Dabas fonds: neizsmeļamie Krievijas meža resursi ir mīts

Pasaules Dabas fonds (PDF) un Apvienoto nāciju organizācija (ANO) pasludinājusi 2011.gadu par Starptautisko Meža gadu, tomēr Krievija šai gadā izcēlusies ar vairākām vērā ņemamām problēmām mežu sektorā. Pasaules Dabas fonds atklāj dažus mītus par Krievijas mežiem. Piemēram, iesakņojies uzskats par to, ka plašie mežu masīvi Krievijas ir neizsmeļams koksnes resursu avots. Šādu priekšstatu rada pieņēmums, ka no pieļaujamā ikgadējā mežizstrādes apjoma izcirsti tiek tikai 20 – 30%, pamatojoties uz ko, tiek izdarīti secināmi, ka izstrādājamās koksnes apjomu var palielināt 3 – 4 reizes.

Pasaules Dabas fonds gan uzsver, ka šis ikgadēji pieļaujamais koku ciršanas apjoms ir palielināts mākslīgi, jo tajā ir ietverti arī resursi, kas atrodas fiziski nepieejamos meža masīvos, mazproduktīvās un no meža apsaimniekošanas viedokļa raugoties mazvērtīgās mežaudzēs. To apstiprina fakts, ka no visas mežu kopplatības Krievijā (~780 milj. ha) ekonomiski lietderīgi izmantojamās un tehniski pieejamās meža platības veido tikai vienu piektdaļu – lielākā daļa mežu Krievijā aug kalnainos apvidos, kur mežizstrāde ir ierobežota. Savukārt reģionos ar pietiekami attīstītu infrastruktūru un rentablām skujkoku audzēm, cirsmu fonds jau sen tiek izmantots praktiski pilnā apjomā. Tāpat, nosakot pieļaujamo ciršanas apjomu, netiek nodalīts resursu apjoms vērtīgo mežaudžu platībās (bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai) un sociāli nozīmīgos mežos (atpūtai, sēņošanai, ogošanai). Turklāt meža apsaimniekošana tehniski pieejamajos meža masīvos netiek veikta saskaņā ar ilgtspējības principiem – mežu atjaunošana Krievijā tiek veikta gan nepietiekamā apjomā, gan neefektīvi – netiek garantēta meža atjaunošanās ar saimnieciski vērtīgām koku sugām un jaunaudžu kopšana, kā rezultātā ik gadu mežu ugunsgrēkos Krievijā tiek nopostīti vismaz 1 – 2 miljoni hektāru meža. Joprojām viena no aktuālākajām problēmām Krievijas mežu sektorā ir arī nelegālā mežizstrāde – pēc Pasaules Dabas fonda aplēsēm ik gadu Krievijā nelegāli tiek izcirsti 15 – 20% koksnes.

Nelegālā mežizstrāde īpaši izteikta ir Tālo Austrumu federālajā apgabalā. Arī Krievijas prezidenta pilnvarotā pārstāvja Tālajos Austrumos vietnieks Vladimirs Sirkins (Владимир Сыркин) nupat ziņojis, ka nelikumīgās darbības meža nozarē šai reģionā nepārtraukti rada ievērojamus zaudējumus. 2010.gadā vien potenciālais nozarei radīto zaudējumu apmērs sastāda aptuveni 230 miljonus ASV dolāru.

Krievijā mežizstrādes apjoms pārsniedz Somijā ik gadu izcirstās koksnes apjomu četras reizes, Kanādā izcirsto apjomu – 3,3 reizes, Malaizijā – 5,6 reizes. Tai pašā laikā saražotās produkcijas apjoms Krievijā ir aptuveni tikpat liels, cik minētajās valstīs, uzsvēris V.Sirkins, piebilstot, ka arī no kubikmetra koksnes saražotās produkcijas vērtība ir krietni zemāka, kas liecina par neefektīvu dabas resursu izmantošanu.

 

Avots:http://www.wwf.ru/resources/news/article/7916

http://primamedia.ru/news/11.03.2011/148939/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *