Ekonomikas ministrija izstrādājusi grozījumus Aizsargjoslu likumā

Izvērtējot šā gada janvārī dabas stihijas rezultātā radušos elektroapgādes traucējumus un to cēloņus, Ekonomikas ministrija 28.aprīlī sagatavojusi un iesniegusi starpinstitūciju saskaņošanai grozījumus Aizsargjoslu likumā un saistītajā enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodikā, kas samazinās šādu elektrības traucējumu riskus un novērsīs iespējamos kaitējumus sabiedrībai, videi un saimnieciskās darbības veicējiem.

Lai ierobežotu tādu situāciju atkārtošanās, kāda bija šoziem, piesnigušajiem kokiem pārraujot elektrolīnijas, viens no risinājumiem būtu liegums atstāt atsevišķi augošus kokus gar elektrolīnijām, pārskatīt apdraudošo koku ciršanas gadījumus un kārtību ārkārtas situācijās. Vienlaikus, lai nodrošinātu tehnikas piekļūšanu kabeļu līniju apkalpošanai un nodrošinātu to apkalpošanu, plānots paplašināt kabeļu līnijas trases platumu no diviem metriem līdz trīs metriem. Līdz ar grozījumiem Aizsargjoslu likumā, meža teritorijā aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem paredzēts palielināt līdz 30 metriem. Tāpat likumprojektā ir paredzēts noteikt ierobežojumus aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem attiecībā uz koku un krūmu audzēšanu, nosakot aizliegumu audzēt kokus un krūmus elektrotīklu trasēs. Savukārt ārpus trasēm gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 330 un 110 kilovoltu elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslās aizliegts audzēt kokus un krūmus augstākus par attālumu līdz elektrisko tīklu līnijas malējam vadam. Ārpus meža zemēm būs aizliegts audzēt kokus visā aizsargjoslas platumā, kā arī būs aizliegts atstāt atsevišķi augošus kokus, augstākus par attālumu līdz elektrolīnijas malējam vadam.

 

Lasīt vairāk: www.em.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *