Iespējas, kā lietderīgi izmantot neapstrādātu lauksaimniecības zemi

Likumdošanā ir noteikts, ka zemes īpašniekiem ir pienākums nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem lietošanas veidiem un nekustāmā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes izmantošanas mērķiem. Tas, ka zeme ir aizaugusi ar kokiem un krūmiem, liecina, ka tā nav pienācīgi apsaimniekota un ir notikusi zemes transformēšanās citā zemes lietošanas veidā.

Pēc paaugstinātā zemes nodokļa saņemšanas par neapstrādātu lauksaimniecības zemi, jautājums – ko darīt ar neizmantotu lauksaimniecības zemi? –  kļuvis aktuāls daudziem zemes īpašniekiem.

Ja lauksaimniecības zeme ir dabiski aizaugusi ar kokiem, pastāv divas iespējas, lai legalizētu ieaugušo mežu:

  • uzaicināt meža inventarizētāju; ja audze atbildīs Meža likuma 3.panta nosacījumiem, tad meža inventarizētājs reizē ar inventarizāciju mežniecībā iesniegs pieteikumu zemes lietošanas veidu maiņai, kurš pēc pārbaudes tiks iesniegts VZD izmaiņu izdarīšanai īpašuma robežplānos;
  • pats zemes īpašnieks var vērsties mežniecībā ar iesniegumu. Platības, kurās valdošās koku sugas vidējais augstums ir lielāks par diviem metriem, jābūt izkoptām. Pēc kopšanas mežniecībā jāiesniedz „Meža ieaudzēšanas pārskats” un robežplānā iezīmēta ieaudzētā vieta. Mežniecības darbinieki platību pārbaudīs, uzmērīs un Valsts zemes dienestā iesniegs pieteikumu zemes lietošanas veida maiņai.

Ja šobrīd par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi jāmaksā nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme 1,5 %, tad pēc platības un dokumentu sakārtošanas, saskaņā ar šobrīd pastāvošajiem 11.02.2003. MK noteikumiem Nr.76 “Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi, kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes”, zemes īpašnieks var pretendēt uz nodokļu atlaidi.

Pēc iepriekšminēto formalitāšu sakārošanas var sākt plānot, ko vēlas ieaudzēt – mežu vai plantāciju mežu.

 

Lasīt vairāk: www.mkpc.llkc.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *